Kuidas aidata inimest siit ilmast lahkumisel 03.04.2012 Tallinn

Märksõnad: Hirm. Teadvelolek. Palve. Karma. Siirus. Füüsiline keha. Vabanemine.
Annotatsioon: Hirm surma ees. Olukorra omaksvõtt, aktsepteerimine. Suremise viisid. Lahkumine läbi erinevate avade. Hirm edasise ees. Mantra lugemine. "Tiibeti surnute raamatust”. Lahkumise hetke toetavad tegevused. Meeldivad lõhnad, muusika. Teadliku keskendumise raskus surijal. Vabanemine läbi positiivsete aktiivsuste. Surija teadlikkuse lünklikkus, segasus. Surija impulss muuta oma elu, ülioluline sündmus. Surija kolm soovi, mineviku ülevaatamise protsess, tehtud vigade taipamine, süütunde tekkimine, andekspalumise vajadus. Siiruse olulisus. Mantrale keskendumine, kui pühendatu. Mantra kui palve, looduse helid. Visualiseerimisest, nägija kirjeldused. Mahajäänud kehast. Juhendamine valguse poole. Toimingud kehaga. Neli ülejäänud keha. Teadveloleku valdamise olulisus. Vanemate suremise viis ja mõju laste karmale. Tuhastamine kui karmast puhastamine. Surnuvalve. Tagasitulemisest. Klammerdumine eelnenu ja maa külge. Võime mõjutada materiaalset. Kinnijäämine. Ettenägemisvõime. Suremine kui pikk protsess, elujõu lahkumine. Matmise kombestik ja mõju. Palve printsiibid.

Andmed
Loengu teema: 
Kuidas aidata inimest siit ilmast lahkumisel 03.04.12 Tallinn
Tootekood: AL-03042012
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
03.04.2012
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid