Kuidas ära tunda mittevajalikud asjad oma elus? Vajaduste teadvustamine 07.01.2015 Viljandi

Märksõnad: asjad, olulised asjad, ebaolulised asjad, vitaalsed asjad, mentaalsed asjad, asjade äratundmine

Annotatsioon: Füüsilised tegevused. Põhjuse tagajärje seadus. Mõiste „asjad“ selgitus. Tegevuste ja asjade omavahelised seosed. Sinu suhtumine asjadesse. Olulised ja ebaolulised asjad. Vitaalsed asjad e. tunded. Nende kasutamise tagajärjed. Mentaalsed asjad. Asjades orienteerumise keerukus. Ebaoluliste asjade äratundmine. Näited.

Soovitused: oluliste asjade tähtsustamine, emotsioonide ja kontseptsioonide  vabastamine, vajaduste teadvustamine ja nendega arvestamine.

Tehnikad: Harjumuste analüüs.

Andmed
Tootekood: AL-07012015
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
07.01.2015
Toimumiskoht: 
Viljandi
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid