Kuidas paremini, lõplikumalt andestada 06.03.2012 Tallinn

Märksõnad: Meenutamine. Viis tunnetusvahendit. Olevik. Muutumine. Mälu. Lahti laskmine. Reaktsioonid. 
Annotatsioon: Andestamine kui olukorra lahenemine. Sündmuse meenutamine. Mälestusega tegelemine olevikus ja "ümbertehtud" sündmus. Sama asja erinevad "salvestised". Viis infokanalit ehk viis erinevat tunnetusvahendit. Info puudulikkus otsustamisel. Analüüsimise puudused, üldistavad järeldused. Teadvustatud eluviis kui parim lahendus. Paigalseisja ja mööduv sündmuste voog. Olevik kui hetk või igavik. Mineviku meenutamine ja oleviku unustamine. Mälu eesmärk - teada, tunda ära. Kas minevik peab olema praegu? Mineviku sündmuste kaks olulist asja. Lõpliku andestamise kaks olulist asja. Mineviku üleskerkimise põhjused, skeem. Info salvestumine alateadvusesse, vastureaktsioonid sündmustele. Mälestus minevikust ja sellest lahtilaskmine. Teiste aitamine ja tagajärjed. Taipamisejärgne muutumine. Andestamine kui tarbetutest nähtustest lahti laskmine. Tuleviku plaanide vaatamisest ja otsustamisest. Mineviku üleskerkimise põhjused, skeem. Info salvestumine alateadvusesse, vastureaktsioonid sündmustele.
Praktilised harjutused: Sisemaailma konflikti lahendamine. Andestamise versiooni leidmine. 

Andmed
Loengu teema: 
Kuidas paremini, lõplikumalt andestada 06.03.2012 Tallinn
Tootekood: AL-06032012 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
06.03.2012
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid