Kuidas saavutada püsivaid tulemusi 19.03.2013 Tallinn

Püsivad probleemid, Üks probleem korraga.  Oleviku pikkus, hetke olulisus. Tuleviku  ja mineviku näilisus. Näide ja joonis pulsi lugemisest. Asjade maailm läbi hetke vaatamine.  Keskendumine ajamõõtele. Hetk ja 5 keha toimimine. Teadlik olemine hetkes. Teadlikkuse teadvustamine. Sina ja mentaalsus kui objekt, praktiline kogemine, näited. Probleemide märkamine, emotsioonide tekkimine. Sinu ja objekti vahelüli tajumine. Muutused ja pettumus. Teadvelolekus asjade juhtimine. Tegevuste ökonoomsus teadlikkuse kasutamisel. Teadvelolek kui lähtekoht muutusteks. Tegevusi täis elu. Harjumus kui tegevus, selle detailne ülevaatamine, muutmine. Probleemi 3 komponenti, nende ühes suunas rakendamine. Harjumuslikud ja keskkonna rütmid. Tegevuste asendamine. Sinu ja objekti vahelise distantsi tuvastamine. Kui kaugele võib areneda? Intellekti  kasutama õppimise võimalus. Vitaalsuse seos liikumisega. Arenemise lõputud võimalused 5-keha süsteemis. Väikesest asjast alustamise olulisus muutumises.

Andmed
Loengu teema: 
Kuidas saavutada püsivaid tulemusi 19.03.2013 Tallinn
Tootekood: AL-19032013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
19.03.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid