Külluse saavutamine. Raha. 04.09.2104 Rakvere

Külluse mõiste. Puuduse mõiste. “Külluse-idee” 1. komponent - raha.  Puuduse korvamine ja asendustegevused. Külluse seostamine teistega versus küllusliku rahulolu saavutamine sellega, mis juba on. Halva külluse edendamisest loobumine teadlikkuse äratoomisega - ümberlülitumise meetod  Negatiivsest küllusest hoidumine ja negatiivsusse libisemise ohumärkide teadvustamine. Ümberlülitumise meetod võrdluses emotsioonide ja kontseptsioonide vabastamise tehnikate kasutamisega -  viimane on kiirmeetod. Külluse saavutamise seos positiivsusega. Neutraalne vaade ja piiranguteta küllus. Raha - väärtuste mõõtmise ekvivalent. Raha seotus emotsioonidega  versus ratsionaalne väärtuse hindamine ja ümberarvestamine numbriteks. Kuidas kasumit tekitada - lisa oma tegevusele väärtust, mida saab mõõta rahas. Kerge või raske teenistus. Mis on töö tegemine? Kalkulatsiooni vajalikkus. Kuidas küsida tagasi võlgu? Raha väljaandmise  mõju väljaandjale - teadvusta tagajärgi, mida kutsud esile läbi raha.   
Rudrakša ja selle mõju ja erinevad tähendused. Palve, kuidas õigesti pöörduda?  Planeetide poole pöördumine.
Märksõnad: Küllus. Puudus. Raha. Kasum. Töö. Emotsionaalsus. Ratsionaalsus. Tehnikad: Halva külluse edendamisest loobumine teadlikkuse äratoomise teel.

Andmed
Tootekood: AL-04092014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
04.09.2014
Toimumiskoht: 
Rakvere
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid