Lähedase kaotus 04.03.2014 Tallinn

Erinevad kaotused meie elus. Kaotus kui järsk muutus, harjumuste, seoste lõppemine, nende ümberhindamine. Mälestustesse kinnijäämine, konflikt tegelikkusega. Realistlik suhtumine kaotusesse. Taassünni  võimalus. Lahkumistseremoonia kui erinevad tegevused. Inimese 5 keha saatus peale surma.  40 päeva ja protsessid peale surma, rituaalid. Matmise formaalsus ja mõju lahkunule. Lahtilaskmise olulisus. Head suhted lahkununa. Kiindumusejõud kui kinnihoidja. Erinevad kehad ja nende ilmnemise hierarhia, astraalteisikud. Unenäod ja suundumine vitaal- ning teistele tasanditele. Sidemete katkestamise olulisus lahkunuga. Hirm kui takistus hakkamasaamisel. Tuttavlikkuse lõpetamine - mälu tühjendamine sellest, emotsioonide lahendamine. Hingede aeg kui sideme hoidmine  lahkunutega (kord aastas). Sarnane lahtilaskmine inimestest, kes meie elust on äraläinud. Arhailiste negatiivsete ja positiivsete alateadlike poolte mõjud meie mälus. Oluline lüli kasvatusteaduse juures: mitte sekkuda teise ellu aga olla positiivne.  Laps kui isiksus. Üldised palved budismis. Küünlaleegi tähtsus hingedepäeval, tule arhailine tähendus (vahendaja). Surnuaial käimisest, hauaplatsi olulisus. Paiknemine teispoolsuses, uus sündimine vastavalt sinu harjumuslikule konfiguratsioonile.  Juhtumised elus ja nende ainus eesmärk - jõuda Jumala juurde, saada täiuslikuks. Arengud kui põhjused. Lugu Õpetajast. Inimvormi väärtustamise põhjused. Heade tegude olulisus.

Andmed
Loengu teema: 
Lähedase kaotus 04.03.2014 Tallinn
Tootekood: AL - 04032014 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
04.03.2014
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid