Laste kasvatamine 21.05.2013 Tallinn

Kasvatamise eesmärk. Kuidas seda korraldada. Ettevalmistus iseseisvaks eluks. Arukas laps. Eeskuju kaudu õpetamine (tujude omandamine, arukusega tegevustik). Tolerantsuse esiletõstmine. Vanemate heatahtlikkus laste suhtes (küsimuste esitamine). Hoolimine. lubadustest kinnipidamine. Huvide toetamine. Õppimine. Sõbrasuhe. Veendumuse usk ja arukus. Laps kui hea arukas sõber tulevikuks. Vanavanemate pärand (enda käitumise korrigeerimine). Endast erineva lapse kasvatamine. Teise vaate leidmine lapse käitumise suhtes. Puhtusepidamise kujundamine, sund ja stiimulid, arukas selgitus. Kreatiivsuse kasutamine. Aja leidmine laste jaoks. Võrdväärne kodu lastega. Asjade poolelijätmine ja pehme lõpetamine. Algatusvõime mahategemine ja tagajärjed. Küsimus lapse mittesoovitud tegevuse kohta. Laste ja lemmikloomade sarnasus, nende vaatlemine. Küsimused: altenatiivharidusasutused kreatiivsuse ja arukuse arendamisel. heatahtlikkus ja tingimusteta armastus, teise lapse löömine ja valu ning teo seostamine. Laste käitumise vaatlemise olulisus. Radikaalsus kindla, vankumatu info andmisel.

Andmed
Loengu teema: 
Laste kasvatamine 21.05.2013 Tallinn
Tootekood: AL-21052013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
21.05.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid