Looja arm ja õnnistused - kuidas neid pälvida ja ära tunda? 27.11.2014 Pärnu

Miks on Sinu elu selline nagu praegu on? Teiste süüdistamine. Seosed ootuste ning lootustega. Ettekujutlused vs päris asjad. Pettumus illusioonides. Enesehinnang vs teiste hinnang. Enesehinnang sõltub alati muutuvatest emotsioonidest. Realistlikkus – ilma ootusteta elamine. Inimene saab ise valida, kuidas reageerida sündmustele. Õpitud automatismid – korduv reageerimine olukordadele. Kroonilised reaktsioonid – võib Temalt paluda õigel viisil nende äravõtmist. Looja arm – nähtus, mille kaudu Ta kutsub esile muutust. Inimene on ainult olemasolevate asjade kasutaja. Kuidas teha Loojaga koostööd? Julgus, et asjadest lahti lasta. Päris asi vs. emotsioon selle kohta. Näited suhtumisest rahasse põhjal. Inimese tendents kiinduda asjadesse, mis ei kuulu inimesele. Vastutus. Loojale – palu asjade äravõtmist; emotsioonid, hirmud, hoiakud, jms. Õige suhtlemine Loojaga, juhend selle tegemiseks. Jumalaga ühes sammus käimine. Ta hoolitseb nende eest, kes on Talle lähedased. Lõpus palve Loojale. Olulised laused: Minu valikute alla kuuluvad ka mitteotsustamised. Otsus mitte lahendada, üles kerkivaid asju on samuti minu valik. Ela igat hetke nagu viimast – ilma ootusteta! Kõik see, mis Su elus juhtub on ainult selleks, et sul läheks paremini. Mina ja Tema suhe. Looja ei tee inimesega koostööd seni, kuni inimene peab Tema asju enda omaks. Kõik asjad on looduse poolt antud inimesele kasutada. Kui saad aru, et oled kõige kasutaja, siis on sul lootust pöörduda Looja poole ja saada vastust. Ta annab alati sellele, kes on talle armas.

Andmed
Tootekood: AL-27112014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
27.11.2014
Toimumiskoht: 
Pärnu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid