Loomingu erinevad aspektid. Egost lähtuv looming. Kaaslooming 08.01.2013 Tallinn

Kuidas sünnib kunst. Mis on kunst. Looming ja loominguline võime. Vahendite kasutusoskus ja nägemuse väljatoomine. Kunstitegemise põhjus. Idee kujutamine ja sobivus algideega. Võrdlev vaikusemoment. Loominguline kriis ja vaikiva võrdlusmomendi puudumine. Emotsioonide ja mõtete osa loomingus. Entusiasm. Võrdlemine intellektis. Abstraktsuse tõlgendamise arenemise etapid. Mineviku–oleviku-tuleviku nägemisvõime. Nägemus. Loomingu vastuvõtmise 5 tunnetusvahendit. Egost lähtuv looming. Väljalülitamisoskus. Kaaslooming - häälestumisoskus. Abstraktsus kui kõigesolev, sisse- ja väljalülitamisoskus.

Andmed
Loengu teema: 
Loomingu erinevad aspektid. Egost lähtuv looming. Kaaslooming 08.01.2013 Tallinn
Tootekood: AL-08012013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
08.01.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid