Mida tegelikult tähendab jooga? Kes on jooga teel käijad? 02.09.2014 Tallinn

Jooga tähendus - ühinemine. Jooga kui süsteemne teekond ühinemise juurde. Tegelikkus ja selle oskuslik kasutus. Jooga kui ühinemine Shivaga, Jumalaga. Inimese tavaline rutiinne elu. Rutiin elus - kas see peab olema? Rutiini kujunemise põhjused. Jooga ainus eesmärk, kuidas sinna jõuda? Sisemaailma tundmaõppimine. Mis on tervis? Füüsiline ja vaimne tervis. Tegelikkus ja kontakti puudumine tegelikkusega. Emotsionaalne tervis, mis see on? Mis on mõistuse tervis? Rahulikkus ja vaikus, kas see on kohutav? Tegelikkusega kokkupuutumine. Ratsionaalne suhe maailmaga. Efektiivsus, mis see on ja milleks seda vaja? Rutiinist väljumine läbi vastumeelse asja tegemise. Jooga ja näited usust. Teadlikkuse kasutuselevõtt kui usust väljaastumise võimalus. Kriya jooga tehnikad (hatha jooga, pranajaama tehnikad, dhyanad,-kausaalne tasand, mantrajooga, bakhti jooga), nende eesmärgid. Veel jooga liike: nada jooga; jooga nidra (turyaseisund). Ohud jooga praktiseerimisel (kundalini jooga). Joogaõpilase rutiin kui sisemaailma puhastamisaeg. Hatha jooga võimalused enesearendamisel. Kriya jooga kui teadlik jooga. Joogateel käijad. Kes on joogi? Karmajooga, mis see on? Neutraalsel printsiibil tegutsemine. Kiindumatus tulemuse vastu ja laitmatus. Lilleoru ja karmajooga. Kust tulevad mantrad? Mantrate mõjust ja kasutusest.

Andmed
Loengu teema: 
Mda tegelikult tähendab jooga? Kes on jooga teel käijad?
Tootekood: AL-02092014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
02.09.2014
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid