Mida teha peresisese repressiooniga? 20.05.2014 Tallinn

Vägivalla ja armastuse ühine arhailine päritolu ehk “+ “ ja “- ” süsteem. Konflikti põhjus abielus - kahe väljakujunenud isiksuse püüd säilitada isiklikku heaolu. Paku heaolu põhjuseid! Ahnus ja ebavõrdsuse tekkimine. Võitluse põhjused. Võitja ja kaotaja. Kroonilise raevu tekkepõhjused. Valust hoidumise printsiip. Seksuaalsus - suur mõjutegur. Negatiivsuse kõikevarjutav tendents. Tasakaalustamise püüd kooselus. Suhted täiskasvanute ja laste vahel. Kommunikatsiooni ehk info avaldamise olulisus. Positiivse suhtluse roll. Kuidas anda edasi negatiivset infot? Arukus versus arhailine “+ “ ja “- ” süsteem. Tegevus kui aruka inimese elu alus, 24/7 tegevuse teadlik suunamine. Tegevuse kvaliteedi tõstmise olulisus. Inimestevahelise probleemi ainus põhjus - “aru saamatus” ehk detailse info puudumine ehk teadmatus. Võõrandumise põhjused. Vägivald kui kättemaks valu tekitamise eest. Kuidas kättemaksjat aidata? Hästitoimiv kooselu.

Andmed
Loengu teema: 
Mida teha peresisese repressiooniga 20.05.2014, Tallinn
Tootekood: AL-20140520
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
20.05.2014
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid