Miks praktiseerimine, jooga, dieet, jõusaal, tervisejooks, jne - lakkab, kuidas sellest üle saada? 20.11.2014 Tartu

Miks jäetakse asjad pooleli? Selle põhjused. Kahtlemine. Tegevuste vaatlemine meenutamise ja lisaselgituse toel, erinevad näited elust. Tegevus kui valik; selle tulemused (konkreetne ja ebakonkreetne). Mida on vaja teha? Siht ja selle tekkimine. Arusaamisvõime ja selle suhe tulemusega. Siht, tegevuse harudega tegelemine kui kahtlemine. Poolelijätmine. Infopuudus, hirm eksida. Info pluss rakendus ehk katsetamine. Abistavad küsimused - kuidas seda tehakse? Tegevuste väljajätmine. Tegutsemise skeemid, näited elust. Kõrvalekalded. Pettumus ja sarnased tegevused. Takistused - keskendumise probleem, emotsionaalsus, meelekindluse puudumine, hirm, laiskus, tahtejõupuudus, teadlikkuse puudus, unustus, eristamisvõime nõrkus. Miks tegevused ei edene? Poolelijätmine või tegevuse hilinemine kui probleem, selle tulemus ja tagajärjed, põhjused. Oskus asju teha. Tegevuste teostamise skeem. Laitmatus. Elu kujundamine ja muutused. Lisategevuste võtmine ehk olemasolevate tegevuste efektiivsemaks muutmine, optimeerimine - teadlik tegutsemine.
Tehnikad: info puuduse ületamine
Kogemus: praktiline kogemus oma tegevuse pooleli jätmisest

Andmed
Tootekood: AL-20112014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
20.11.2014
Toimumiskoht: 
Tartu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid