Mis on usaldus? Keda ja mida saab usaldada ja mida mitte? 20.03.2014 Tartu

Kas usaldus on üldse võimalik? Milles see seisneb? Inimestes, suhetes, peres, poliitikas. Eneseusaldus. Usaldus teiste vastu - mis tingimustel see tekib? Usalduse reetmisele järgnevate reaktsioonide teadvustamine. Pettumus - millest see koosneb? Turvatunde olulisus usalduse juures. Lihtsameelus. Usaldus enda vastu. Pettumuse “anatoomia” sisemiste tegevustena. Rahulolematus ja selle seos illusioonide purunemisega. Pettumuse toime. Pettumuse toimel lagunevate illusioonide ja nende ülesehitamise lõputu ring. Hirm uuesti üles ehitada kui allakäigutrepp enesehävituse ja apaatia suunas. Pettumuse-ülesehituse protsesse mõjutavad komponendid - lagundava mõjuga kahtlused ja ülesehitamist toetavad jõud. Mis faasis ja kuidas saab selles protsessis ennast ja teisi aidata? Valimise olulisus. Teadliku inimese seisund võrreldes emotsionaal-mentaalsete illusioonidega samastuva inimese omaga. Teadlikkuse tee. Teadlikkuse poole ärakaldumine ja sellest tulenevate muutustega järk-järguline kaasaminek. Pettumus-ülesehitusprotsessi mudeli laiendamine kogu suhtestikule ja tegevustele versus teadlikult toimiv inimene. Peresiseste probleemide allikas. Hingesugulus. Teise inimese ideede teadliku lammutamise mõju. Ringist väljaastumise tee - teadvele tulek ja selle esimesed faasid.  

Andmed
Tootekood: AL-20032014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
20.03.2014
Toimumiskoht: 
Tartu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid