Mõttemaailma korrastamine 03.04.2014 Rakvere

Märksõnad: Tegelikkus, valeinfo, reaktsioonid, efektiivsus, mõtted, emotsioonid.

Annotatsioon: Küsimused tegelikkuse kohta. Kas mõtted peegeldavad alati tegelikkust? Mis on tegelikkus? Mida keegi oluliseks peab - füüsilise maailma protsesse, emotsioone, mentaalsust, teadlikkust või iseendana olemist. Erinevatel inimestel on see erinev. Enamasti on kaks varianti: rohkem emotsionaalne või rohkem mõtlemisele kalduv inimene. Mida tunded ja mõtted tegelikult kajastavad? Füüsilise fenomeni nägemine kutsub tavaliselt esile emotsioonide ja mõtete tekkimise. Järgneb sarnastel teemadel mõtlemine. Tavaliselt inimesed usuvad seda, mida nad mõtlevad. Kuid mõtted ei peegelda enamasti tegelikkust. Milline võiks olla alternatiivne tugipunkt, millest lähtuvalt vaadata teisi nähtuseid ja kuidas ära tunda valeinfo? Emotsionaalsed reaktsioonid, mis ei lähe tihtipeale füüsilises maailmas toimuvaga kokku, näited selle kohta. Mis on mõtlemine? Mentaalsuse komponendid. Sensuaalsed inimesed ja ettekujutlustesse ärakadumine. Mentaalsuses alternatiivse reaalsuse loomine. Meenutamise kasutamine selleks, et tunda uuesti positiivseid emotsioone. Millist lõivu tuleb selle pealt maksta? Milline võiks olla alternatiivne tehnika parema enesetunde tagamiseks? Reaktsioonid kellegi poolt öeldud sõnadele. Alateadvus, mis juhib elu. Viis meelt, nendest tulenev info ja sellele järgnevad elu jooksul õpitud reflektoorsused. Mentaalsuse kogemine ilma emotsioonideta = neutraalne informatsioon. Millest lähtuvad inimesed otsustamisel? Kuidas mõjutab otsustamist informatsiooni puudus? Emotsioonide kasutamine inimestega suhtlemisel. Ratsionaalsed versus emotsionaalsed otsused ja nende erinevused. Miks ei ole teised süüdi? Sisemaailma reaktsioonid ja valeinformatsioon, kui probleemide põhjustajad. Miks ei saa teisi inimesi muuta? Mida tähendab teadlik mõtlemine? Mineviku analüüsimine. Muretsemine. Milline võiks välja näha õige analüüsimine? Soovitus mõelda asjakohaselt ja meenutustesse mitte kaduda.

Kogemus: Tegelikkusega kontakti kaotamisest.

Andmed
Tootekood: AL-03042014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
03.04.2014
Toimumiskoht: 
Rakvere
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid