Mõttemaailma korrastamine. Kas mõtted peegeldavad alati tegelikkust? 10.09.2014 Viljandi

Mõtted ja tegelikkus. Mõtted minevikust, olevikust, tulevikust, nende osakaal mõtlemise protsessis. Pildiline ja verbaalne mõtlemine. Läbi mõtlemise valikute tegemine. Kes valib mõtteid? Teadvustamisvõime. Teadlikkuse kasutamine mõtete juhtimisel. MINA kui tsensor. Tegelikkuses elamine-praktika.
Märksõnad: mõtted, tegelikkus, mõtlemise protsess, pildiline ja verbaalne mõtlemine, teadvustamisvõime, MINA
Kogemus: MINA

Andmed
Tootekood: AL-10092014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
10.09.2014
Toimumiskoht: 
Viljandi
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid