Naistest ja meestest ehk kas hingel on sugu? Mida määrab sooroll meie elus? 31.03.2015 Tallinn

Esimene erinevus - füüsiline keha. Ootused vastassoo keha suhtes, alateadlikud soovid (soojätk, lõbu, turvalisus, positsioon). Positsioneerimisest. Teine valik - emotsionaalsel tasandil. Seksist - füüsiline kogemine, seejärel emotsioonid; naudingu eesmärk looduses. Emotsionaalne ja mentaalne sarnasus meeste ja naiste vahel. Erinevus ajaloolises õpetatuses, sõnade tähendustes, arusaamatused. Näide sõna “armastus” erinevast mõistmisest. Instinktide kujunemisest loomadel ja sarnasus inimesega. Kuutsükkel naistel kui instinkte protsess soo jätkamiseks. Näide seemnete kasvamisest. Erinevad rütmid ja protsessid inimese elus. “Vales” kehas sündinud, arvatavad põhjused. Nn “kaasasündinud” erilisuste seos psüühikaga. Näide erinevatest arvamustest. Määratletav kriteerium inimestel - arukuse aste. Seadustike põhjus inimeste jaoks. Füüsilise keha vajadused kui jäävad vajadused. Isase ja emase roll looduses, naiste survestamine. Normaalne kooseksisteerimine, üksteise abistamine koos tolerantsusega. Loomalikkusest vabanemise olulisus. Kokkuvõte. Sellesse kehasse sündimise karmiline põhjus. Kooselu kujunemise karmiline põhjus. Inimese 2 peamist protsessi: karma läbielamine ja Iseenese otsingud.

Andmed
Tootekood: AL-31032015 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
31.03.2015
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid