Õpetaja ja õpilase vaheline dünaamika 02.10.2012 Tallinn

Märksõnad: Sadguru. Suhtumine. Õpetus. Taipamised. Praktiseerimine. Takistused. 
Annotatsioon: Kes on õpilane, kes on õpetaja - tähendused. Õppimise ja õpetamise protsess. Asjade nägemine nii nagu nad on. Õpetaja printsiip - Guru - pimeduse hajutaja. Õpilase suhe õpetajaga saatuse kujundajana, suhte arengu etapid. Praktiseerimise huvi olulisus. Uhkuse ilmnemine. Muutuste ilmnemine, Õpetaja abi vajaduse ilmnemine. Taipamine ja respekti kasvamine Õpetaja vastu. Vastastikuse suhtumise - bhava - ilmnemine. Küsimus sisemise õpetaja kohta ja hinnangu andmine. Õpilase kiire ja aeglasem tee. Õpetajad, kellel on huvi õpilaste vastu. Lugu Guru leidmisest. Erinevad õpetajad. Õpetaja võimalus vabastada õpilane osa takistustest. Õpetaja äratundmine läbi taipamise. Kolme sorti teadmised. Õpetaja printsiip – Sadguru ja erinevad õpetused. Usaldus ja hirmu puudumine õpetaja ees. Õpetaja teenimine. Õpilaste hulk õpetajal. Guru igapäevaelus: taipamised. Lugu siddhast - täiuse saavutanud joogameistrist. Sadguru teadmiste andmise põhjus.

Andmed
Loengu teema: 
Õpetaja ja õpilase vaheline dünaamika 02.10.2012 Tallinn
Tootekood: AL 02102012 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
02.10.2012
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid