Palve jõud. Kuidas ja kelle poole abi saamiseks pöörduda? 09.12.2014 Tallinn

Indiaanlased palumisest. Tegevuste motiiv ja nende seostamise võimalus Jumalaga, teadlikuna tegemine, hoiak. Jumala leidmisest, ütlemise “madalam kui vesi” tähendus (vee omaduste kujunemine). Veendunud uskuja. Jumala kõikjalolemise kogemise saamine. Jumalale lähenemisest. Alandlikkus ja alandamine, nende erinevus. Headusest. Kristus armastusest ja meie arusaam armastusest. Vaikne, rahulik, tagasihoidlik, kõikjalolev, madalam kui vesi - Jumala armastus. Vahemere äärse Iidse kloostri munkade elust ja Jumala lähedusest. Inimese eesmärk: jõuda Jumala juurde. “Jumal elab Tema südames” tähendus. “Ainult rumal otsib ennast väljaspool Ennast” tähendus. “Jumal on lähemal sulle kui nahk”. Tunnistajast Enda kogemiseni. “Inimene kui Jumala poeg”, Jumala kogemine. Armastamise puudumine selles. Hirmu kogemine ja selle ületamine, alistumine ning muutuse järgnemine. Egotsentrilisuse lahustumine ning ananda kogemine. Oma südamest armastuse leidmine. Jumal kui seeme, pinnas, toit, kõige alge. Jumal kui kõige primaarsem aine.  Lähenemine Jumalale, aimdus millestki asjade taga. Praktiline kogemus: Ingvari palve ja aimduse kasutamine. Palve juures teadmise, mitte usu kasutamine. “Puuslikutest” vabanemise võimalus palve abil. Abi vajadus võib osutuda “puuslikuks”. Kärsitus ehk halb keskendumisvõime. Absoluutne üksinduse tunne ja selle kadumine Jumala läheduses, lõpmatu konstantne turvatunne ja heaolu. “Tarkuse algus on Jumala kartus” - tõlkimise erinevused. “Vaimult vaesed” tähendus Piiblis. Paludes otsustamise jätmine Jumalale. Jumal kui asjade taga, mõjutaja, kõiketeadja. Jumala hierarhiast.

Andmed
Loengu teema: 
Palve jõud. Kuidas ja kelle poole abi saamiseks pöörduda?
Tootekood: AL-09122014 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
09.12.2014
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid