Palve jõud. Kuidas ja kelle poole pöörduda? 18.09.2014 Pärnu

Palve sisu, kuidas palvet koostada? Respekti olulisus. Loomulik ja ebaloomulik respekt. Enda alandamine. Kuidas tekib loomulik respekt? Kelle poole palvega pöörduda? Jumala olemusest. Teo ja tagajärje ehk karma seadusest. Juhendatud praktika, et saada isiklik Jumala kogemus. Suuna hoidmine Jumala poole. Palve esitamise juhis, komponendid. Palve vastused, kuidas neid ära tunda ja mõista? Teiste eest palumine, kuidas seda õigesti teha? Täiskasvanud inimese mitte iseseisvalt hakkamasaamise põhjused, mis tulenevad kasvatusest
Kogemus: Juhendatud praktika, et saada isiklik Jumala kogemus.
Märksõnad: Palve esitamine, respekt, Jumal, enda alandamine, karma seadus.

Andmed
Tootekood: AL-18092014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
18.09.2014
Toimumiskoht: 
Pärnu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid