Pettumused 03.01.2012 Tallinn

Märksõnad: Arukus. Frustratsioon. Illusioonid. Mentaalsus. Emotsionaalsus.
Annotatsioon: Uute loenguteemade valimine. Vana inimese mälumaht ja arukus. Näide juriidilise dokumendi täpsusest. Sisulise vs tühja jutu rääkimine. Suur tühjus ehk kõikjalolev intellekt - Jumala teadvus. Pettumused. Frustratsioon ja teised emotsioonid. Pettumuse pikkus, mõtted. Pettumus kui protsess: mõtted, meenutused, emotsioonid. Ettekujutlused, mõtted, meenutused ja pettumine kui mälul põhinevad. Olevikust eemaldumise põhjused, meenutuste aktiveerimine. Tuleviku illusioonid. Pettumuse protsessi kirjeldus. Näide poest ja pettumusest. Arusaamatus ehk taipamatus. Täpse kirjelduse vajalikkus. Armastuse erinevad tähendused. Lahendused. Arusaadavaks tegemine. Pettumusega kaasnevad emotsioonid ja reaktsioonid ning omandatud reflektoorsus. Ümberlülitumine teisele kogemusele. Abistav vahend: teadlikkuse viimine mujale. Taustaemotsiooni olemus.

Andmed
Loengu teema: 
Pettumused 03.01.2012 Tallinn
Tootekood: AL-03012012 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
03.01.2012
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid