Planeerimine ja ajastamine 21.02.2013 Rakvere

Faktid tegutsemise kohta: inimese tegevuskesksus, tegevuse teadvustamine, tegutsemine hetkes. Hetke teadvustamine. Sisemaailmas ja füüsilises maailmas toimuva vastavusest tegelikkusele. Ebakõlade mõju elule. Põgenemine tegeliku elu eest “vaimsusesse”. Füüsilises maailmas viibimise eelised. Õige vaimse arengu lähtekoht. Karma seaduse seletus. Planeerimine. Tegevusloogika. Ajastamine. Hetkest ja tegutsemisest hetke valguses. Modernne orjus – sõltumine rahast.
 

Andmed
Loengu teema: 
Planeerimine ja ajastamine 21.02.2013 Rakvere
Tootekood: AL-21022013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
21.02.2013
Toimumiskoht: 
Rakvere
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid