Potentsiaalide avamine 21.01.2014 Tallinn

Piiramatud potentsiaalid. Keskkonna kujundav mõju. Positiivsed ja negatiivsed tahud, joogamaailma potentsiaalid. Tavalised avanenud potentsiaalid: rääkimine ja kirjutamine. Avanemine süstemaatilise, spetsiifilise tegevuse tulemusel. Maailmavaade ja avanenud potentsiaalide filter. Poolikult avanenud potentsiaalid, millest tunned puudust? Kasutus-mõju-tagajärg-muutus-vastutus. Kolmainsus: destruktsioon ehk hävitamine, ülesehitus ehk evolutsioon, neutraalsus ehk mittekasutamine. Näide mantra mõjust massihävitusrelva suhtes. Hästi ja halvastitundmise potentsiaalid. Hästitundmise erinevad komplektid ehk reflektoorsused. Ahela harjumuslik jõud. Harjumuslik sõltuvus avanenud potentsiaalist. Teadvelolek kui vahend avatud potentsiaalide avastamiseks, võime eraldada osi, potentsiaalide muutmise võime. Teekond potentsiaalide suunas (lülide teadvustamine). Näide suitsetamise ahelast. Potentsiaalide revideerimise soovitus (ülearused, soovitud kogemuste teekond, teekonna lühendamise võimalused, avamata potentsiaalid). Korrigeerida destruktiivsete potentsiaalide kasutamist. Emotsionaalsed kontseptsioonid kui ahela formuleerijad (taotlus + jõud). Anded kui hästi arenenud potentsiaalid. Teadlikult avatud potentsiaalide taasloomise võimalus.

Andmed
Loengu teema: 
Potentsiaalide avamine 21.01.2014 Tallinn
Tootekood: AL 140121 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
21.01.2014
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid