Saatus ja ettemääratus. Kas inimesel on vabu valikuid? 07.05.2015 Rakvere

Plaanide tegemine ja enda tuleviku kujundamine. Tulevikku kujundavad loodusjõud. Teadmised ja vahendid, mis võimaldavad saatust muuta. Vanadest traditsioonidest pärit vastumeetmed oma tegude tagajärgedele. Teadlikkuse kasutus, kui võti oma saatuse muutmiseks. Distsipliini olulisus. Karma viljad, mida on raske kontrollida. Milline on õige viis oma saatuse vastu võtmiseks? Neutraalne vaade. Karmilist protsessi kiirendavad vahendid. Elu peale surma. Monism ja dualism. Heategude tegemine, heade viljade saamine. Taipamine, mis annab valikuid ja protsessid, mis töötavad muutusele vastu. Teadlik tegevus. Milleni võib viia ebateadlik mõtlemine ja destruktiivne kriitika? Äkkviha ja rahulolematuse seos infarktiga. Tolerantsuse ja neutraalsuse kasvatamine. Õpetamine läbi eeskuju. Koostöö sobivus teiste inimestega. Milline on parim viis laste õpetamiseks. Suveülessanne - tolerantsuse arendamine. Mõistuse soov kirjeldada teadvelolekut. Fiksatsioon objektil, selleks et teadvel olemist harjutada. Miks toimub samastumine asjadega? Enda olemasolu teadvustamine.
Tehnikad: Enda olemasolu teadvustamine (Mina siin, objekt seal)

Andmed
Tootekood: AL-07052015
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
07.05.2015
Toimumiskoht: 
Rakvere
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid