Sinu suhe välisega. Kuidas märgata ja lugeda väliseid märke 20.12.2011 Tallinn

Märksõnad: Mina. Tegelikkus. Teadlikkus. Õpetaja. Too. Keskendumisvõime. Hirm. Ego.
Annotatsioon: Õpetaja laul - Guru Gita. Daršan ehk isiklik kogemus. Milline on õige suhtumine - bhava - ja respekt. Kolm suhet välismaailmaga ja sisemaailmas: Mina ja Nemad, Mina ja Tema, Mina ja Mina. Nende erinevused. Mina ja Minamõtted. Tegeliku Mina suhe kõigega, puhas ja ebapuhas, moonutused. Mittevastavus tegelikkusele. Krija jooga - huvi tegelikkuse vastu. Tõlgendus, mulje, arusaamatus. Hirm, erinevad kogemused ja kirjeldused. Lastele tähenduste õpetamine. Mina ja paramina - ego. Mina määratlus. Välised märgid ja suhe Mina-Tema, tingimused. Teadlikkus sellest, mis on praegu. Teadlikkus teadlikkusest. Keskendumisvõime ehk kontsentratsioon. Täiuslikkuse kogemine Iseendas.

Andmed
Loengu teema: 
Sinu suhe välisega. Kuidas märgata ja lugeda väliseid märke 20.12.2012 Tallinn
Tootekood: AL-20122011 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
20.12.2011
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid