Sise- ja välismaailma vastuolud- kooskõla saavutamine. 30.04.2015 Rakvere

Sise- ja välismaailmanähtuste eristamine teineteisest ei olegi nii lihtne, sest pole harjumust neid eristada, nad tunduvad olevat orgaaniliselt läbipõimunutena, kuid see pole tegelikult nii. Miks sisemaailmas toimuv ei lähe kokku sellega, mis on praegu, reaalsuses? Kus on vastuolu? Sisemaailmas. Kus tekivad sisemaailma vastuolud? Need on minu sees. Vastakad mõtted, õigustused jm. Välises maailmas suudan asju oluliselt paremini juhtida, eesmärgipäraselt ja selgelt. Sisemaailmas valitseb segadus, kuna seal pole “käegakatsutavaid” asju. Miks tekivad sisemaailma vastuolud?

1) Mul pole harjumust ja oskust oma sisemaailma jälgida ja teadvustada selle tööd. Kaob distants ja tekib probleemiga samastumine. Sisemaailma vastuolud ilmestuvad konfliktidena või lihtsalt segadusena.
2) Sisemaailma peetakse olulisemaks välisest. Füüsiline maailma peaks olema primaarne ja sisemaailm peaks seda toetama – toetama füüsilist elu ja tegutsemist. Sisemaailmas toimuvate protsesside liigitamine.
1) Emotsionaalsed jõud, vägi. Eri laadi energiad (aktiivsed, passiivsed, tasakaalus)
2) Mentaalsed protsessid. Mõtlemine, meenutamine, ettekujutlemine...kõik protsessid põhinevad mälul.
3) Intellekt – eristamisvõime, võime taibata, olla teadvel/olla kontaktis. Intuitsioon, inspiratsioon.
4) Mina ise.

Kuidas sise- ja välismaailma vastuoludega toime tulla? Õppida mitte samastuma sisemaailma protsessidega. Et avastada vastuolu, on vaja: võrrelda nähtuseid sise- ja välismaailmas. Leida konflik/vastuolu oma sisemaailmast. Vabastada sisemaailm konfliktidest, vastuoludest. Kuidas teha ennast sõltumatuks positiivsetest emotsioonidest, millel on sageli väga kõrge hind, kuid tegelikkuses madal väärtus? Alternatiiv – Minana olemine. Emotsioonide teadlik aktiveerimine. Mõistuses toimuva kasutamine neutraalse informatsioonina on võimalik, kui infost eraldada/vabastada emotsioon. Info vastavusse viimine tegelikkusega. Soovitus: tabades end samastumiselt sisemaailma protsessidega – emotsionaalsetelt ja mentaalsetelt – too end tagasi füüsilisse maailma ning vaata, mis praegu ja siin on?
Kogemus: Välise füüsilise tegelikkuse ja sisemaailma protsesside eristamine.

Andmed
Tootekood: AL-30042015
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
30.04.2015
Toimumiskoht: 
Rakvere
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid