Sõimusõnade kasutamise ja asjaolude kirumise tagajärjed 12.09.2013 Tartu

Mis toimub sisemaailmas kui asi läheb untsu, nt. lööd varba ära? Sõnade tähendused. Nende käivitumine. Erinevate protsesside esile kutsumine endale ja teistele. Skeptitsism. Maailma mitmemõõtmelisus. Millest sinu saavutus kombineerub? Abijõu vajadus. Millest algab sinu soov? Info kogetavus. Kui seda teadvustada. Kutsub esile muutuseid. Ka ilma teadvustamata. Kas tead sõnade tähendusi: rumal, lollakas, poolearuline, koba, uhhuu, nõrk? Sõna kui väljendatud informatsioon, millel on mõju. Pinnapealne sõnade kasutus. Tagajärgede mõju tuleb tagasisidena. Tsensor mentaalsusesse. Parem kasutada häid sõnu ja häid mõtteid. Ühisväli. Võime lugeda infot fragmentaarne. Millest sõltub vastuvõtuvõime? Kuidas reflektoorusus töötab. Info neutraalsus. Lisaks: kas info vastab tegelikkusele või mitte. Sõnade kasutus, mille tähendust tegelikult ei teata. Mis sisemaailmas tegelikult toimub. Õppida kaasa rääkima oma elu kujundamisel? "Enesemuutmise kunsti" kursuste seeria I-V. Inimene, kes vaba reflektoorsusest. Babadži krija jooga. Tagajärgede leevendus?
 

Andmed
Loengu teema: 
Sõimusõnade kasutamise ja asjaolude kirumise tagajärjed 12.09.2013 Tartu
Tootekood: AL-12092013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
12.09.2013
Toimumiskoht: 
Tartu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid