Sõprussuhetest 17.12.2013 Tallinn

Olulised omadused sõprade vahel, ühine minevik. Sõpruse kujunemise algus: ühised tegevused minevikus, sümpaatia (see, mida sul pole). Väärtused, mida saad sõbralt või sõber sinult. Puuduste kadumisel vajadus sõbra järele kaob. Konfliktide tekkimine. Sõbra sõbrad. Mida sõpruses ei tohi teha:  ebadiskreetsus, hukkamõist, naeruvääristamine jms. Konflikt peale enesemuutmist, selgituste vajadus. Elukaaslase puudused ja selle korvamine sõpradega. Ühised jooned, hingesugulus. Omaõigus ja valutekitamine. Võitjad ja kaotajad. Erinevad vajadused inimestel. Loengu kokkuvõte. Positiivsed ja negatiivsed kogemused suhte kujundamisel.

Andmed
Loengu teema: 
Sõprussuhetest 17.12.2013 Tallinn
Tootekood: AL-131217 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
17.12.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid