Süvenemine tegevuste planeerimisse. Oluliste ja ebaoluliste tegevuste eristamine 14.02.2013 Tartu

Olevik, hetk, igavik. Seos mineviku ja tulevikuga. Mälu roll illusioonide loomises. Inimese juurde kuuluvad viide klassi nähtused. Kompleksid. Suhe sündmustega, mis tulevad sinu juurde. Teadvustamise hetk. Olulistest tegevustest osa võtmine. Sisemaailma tasandilte joondumine ühele tegevusele. Voolavus ja takerdumine. Enda tegevuste, kui protsesside vaatlemine. Selgus ja ülevaade protsesside järjestuses. Valikud. Ebaefektiivus ja efektiivsus. Optimaalsus.

Andmed
Loengu teema: 
Süvenemine tegevuste planeerimisse. Oluliste ja ebaoluliste tegevuste eristamine 14.02.2013 Tartu
Tootekood: AL-14022013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
14.02.2013
Toimumiskoht: 
Tartu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid