Tahte jõud ehk mis meid tegelikult motiveerib? 21.10.2014 Tallinn

Loengule tulemise motiivid. Motiivid kui tunded ehk emotsioonid. Mõttetuse tunne mõteteta. Mõttetuse tunde puudumine sellest rääkivate mõtetega - kas see on võimalik? “Ma tahan” ja “ma pean" tunne ja mõte - kumb sind tavaliselt juhib? Emotsionaalse motiivi leidmine enda elust. Manipulatsioonid meie elus. Motivatsiooni suunatus tulevikku. Teadmatus tuleviku suhtes.Näide tervisesportlasest ja motivatsioonist, meenutusest ja tunde tekkimisest. Praktiline harjutus: ettekujutlus, tunne ja füüsilise keha reageeringu märkamine. Võime meenutada. Mentaalsuse komponendid. Kes kontrollib mõtet, käitumist? Motivatsiooni käivitusahel. Info neutraalsus ilma emotsioonita. Kompleksreaktsioon. Enesesisendus motivatsioonis. Valeinformatsioon. Motivatsioonide vahetamine. Tahtejõu kasutamisest. Tegevus ise kui parim motivaator. Parim tegutsemine - teadlik tegevus. Sina kui kontrollija, sinu tahe kontrollimise protsessis, isikliku tahte kasutamine.

Andmed
Loengu teema: 
Tahte jõud ehk mis meid tegelikult motiveerib?
Tootekood: AL-21102014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
21.10.2014
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid