Tavaharidus vs ʺjoogaʺharidus. Laste kasvatamine 06.03.2014 Rakvere

Erinevus joogaliku ja tavahariduse vahel. Probleemid, mis võivad kerkida tavahariduse baasilt sisenedes joogaliku hariduse teele. Praktiline vs teoreetiline teadmine. Teooria praktiline kasutus. Emotsioonide mõju igapäevaelule. Emotsioonid ja mõtted tavahariduse ja joogalike teadmiste valguses. Lõhe sisemaailma ja välismaailma vahel, ning sellest tulenevad probleemid. Mis on praktiline teadmine tegevuste keskselt, kuidas seda ära tunda? Sise- ja välismaailma koostöö viljad. Pidev ohutunne uute tegevuste valguses. Emotsionaalne häälestatus, selle konfliktsus ja mõju igapäevaelule. Teiste inimeste toetuse olulisus. Inimeste vahel liikuva energia sarnasus sümbioosile. Positiivselt või negatiivselt meelestatud inimeste mõju. Laste mõjutamine läbi jõu kasutuse ja selle tagajärjed. Headusega kaasnevad tagajärjed sise- ja välismaailmas. Emotsioonid - loodusjõud, mis omavad intellekti. Loomingu ühtsuse aktsepteerimine või eiramine. Laste kasvatamine. Kasvatamine, kui piirangute seadmine. Kasvatamine läbi karistamise ja miks seda tehakse. Inimene, kui bioloogiline olend, alateadvuse ja mälu roll ellujäämisel. Hirm uuesti haiget saamise ees ja valuga seotud olukordade vältimine. Füüsilise või psüühilise valu võrdväärsus surmaga. Alateadvuse mõju ja roll igapäeva elus, tegeliku ohu eristamine. Alateadvuse positiivsed küljed. Füüsilise ja psüühilise valu tagajärjed. Kolm erinevat alateadlikku reaktsiooni. Heasse "karja" kuulumise eelised. Miks on laste isiklik kogemus alati parim. Kaks olulist suunavat faktorit elu kujunemisel. Laste kasvatamine või õpetamine. Inspiratsiooni olulisus ja selle tekitamine laste tegevustes. Põnevuse olulisus laste arengus. Lapsevanem, kui vaenlane. Sügavamal tasandil toimuvad reaktsioonid ja nende tasakaalu jälgimise olulisus. Kuidas parandada suhteid? Komplekt nähtuseid, mis mängivad konfliktides olulist rolli. Enese väljalülitamine, mis tuleb asemele ja selle tagajärjed. Laste erinevused, millest see tuleneb ja mis paistab välja nende omavahelistest tegevustest. Lastes huvi tekitamise olulisus. Lektori isiklik kogemus kooli ja haridusega. Fanaatilisus, kiitus ja huvi. Mehhaaniline laste kasvatamine. Õpetajate roll ühiskonnas ja õpetamise olulisus. Oma koha leidmine elus. Mida võiks teha, et paremini elada ja elus edasi minna? Miks laps ei taha minna lasteaeda või kooli ja kuidas selles selgust saada? Loengul osalejate küsimused.

Andmed
Loengu teema: 
Tavaharidus vs ʺjoogaʺharidus. Laste kasvatamine 06.03.2014 Rakvere
Tootekood: AL-06032014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
06.03.2014
Toimumiskoht: 
Rakvere
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid