Tegelik Mina. Taotlus. Tahe. Teadlikkus 23.01.2014 Pärnu

Taotlus kui esimene ja algseim jõud, mis on Minule looduse poolt antud versus igapäevased jõud, mis elu juhivad – emotsioonid, mentaalsus ning teadlikkus selle tavakasutuses.Tahtejõud ja tahtejõuetus nagu seda tavaliselt mõistame. Idee - motiveeriva kompleksi analüüs. Emotsionaal-mentaalse tahte lünklikkuse põhjused. Tegevuseks sobimatutest emotsioonidest „ülekangutamine“ sunni abil ja selle tegevuse seos tegeliku tahtega. Märkamatu ja mõjuvõimas tahe.Teadlikkuse kui fenomeni olemuse avastamine samm-sammult. Ratsionaalsed ja irratsionaalsed inimesed. Teadlikkuse omadused. Loomaliku loomulikkuse ja teadliku aruka tegutsemise erinevus. Tolteegid - arukad inimesed. Intellekti juurde kuuluvad nähtused - taip, eristamisevõime, intuitsioon, inspiratsioon ja teadlikkus. Teadlikkuseta läbiviidud protsesside ja sellest tulenevate ettearvamatute tulemuste mõju elule. Lahendus olukorrale - teadlikkuse kasutuselevõtt. Teadlikkuse kaootilise hüplemise ehk monkey-mind´i protsessi kirjeldus ning selle käivitusmehhanismid. Päris tahe. Päris taotlus. Teadlikkuse piiritu läbimisvõime praktiseerimine. Teadlikkuse lõputu potentsiaal. Füüsilise maailma tähtsus. Põgenemine „vaimsesse“ - on see lahendus? Elu probleemide ja raskuste tegelik asukoht. Inimese areng Maal - reflektoorsuse ja eneseunustuse tekkimise põhjused. Inimese tegelik päritolu. Kõrgeima Mina praktiline avastamine. Taotlusjõu avastamise harjutus.Tahtejõu avastamise harjutus.
Taotlus ja tahe - jõud multiversumi arukale valitsejale. Soovitus praktiliseks tegevuseks.
Tehnikad: Taotlusjõu avastamine. Kõrgeima Mina praktiline avastamine.

Andmed
Loengu teema: 
Tegelik Mina. Taotlus. Tahe. Teadlikkus 23.01.2014 Pärnu
Tootekood: AL-23012014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
23.01.2014
Toimumiskoht: 
Pärnu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid