Tulevik, kuidas seda luua, selle asemel, et seda karta? 07.10.2014 Tallinn

Keskendumise raskusest. Mis on tulevik? Kuidas see on seotud sinu eluga? Hirm - ebakindlus - ebaselgus - tulevik. Selguse ja info olulisus. Kus asub tulevik? Praktiline harjutus: erinevate versioonide loomine tulevikust. Mis jõud on sund? Teistest hoolimine ja seotus hirmuga. Harjumuse jõud rutiini valimisel. Harjumuse jõud versus uudsus, erinevad näited elust. Harjumuse turvalisus. Suhtumised ja hinnangud ning erinevad reaalsused. Unistused kui ebareaalsused. Tegelik ja virtuaalne reaalsus - kumb on primaarne? Rutiinsuse valik ja tegelikkus. Inspiratsiooni jõud uue loomisel. Füüsilisele realsusele keskendumine ja tuleviku loomine. Häälestumine virtuaalsetele harjumustele. Tuleviku loomise 3 tingimust. Tingimustega soovid. Uued võimalused ja hirmu pärssiv mõju. Visualiseerimine ja mõistuse harjumuste jada. Veel üks võimalus: tulevikusoovi põhjusest vabanemine. 

Andmed
Loengu teema: 
Tulevik, kuidas seda luua, selle asemel, et seda karta?
Tootekood: AL-07102014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
07.10.2014
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid