Vaikus ja helid 16.10.2014 Rakvere

Elu kujundavate valikute ja motiivide teadvustamine. Mis on elu eesmärk? Tsüklilise ja primitiivse korduse vaade vs krijajoogalik vastus küsimusele “miks me oleme siia sündinud?” Tegelik maailm, virtuaalne tegelikkus ja “vaimsed asjad”. Füüsilise tegelikkuse avastamise olulisus, probleemsuste tegelik asupaik. Krija mõiste. Teadliku tegevuse tunnused: sihikindel, lakooniline, ratsionaalne, loogiliselt järjepidev jne. Siht. Mõtlemine - arengu tunnus või automatism? Arukus, taiplikkus. Teadlikkuse mõiste. Krija põhinemine teadlikkusel, tegelikkusel. Animistlik “spontaansus”. Magavad inimesed ja ärganud inimesed. Teadlikkuse ehk intellekti ja mentaalsuse vahel vahet tegemine krija joogas. Mida tähendab “vaimne areng”? Uuriva teadlikkuse abil protsesside tundmaõppimine ja mõjutamine. Sündinud tegutsema. Lihtne tegutsemine. Krija eesmärk - ühinemine. Tänapäevane pimedus - tegutsemine viljade/tulemuste jaoks mitte tegeliku Mina jaoks. Olemasolu. Mina. Teadlikkuse teadlik kasutamine kui möödapääsmatult vajalik kvaliteet jooga eesmärgi saavutamisel. Vaikus ja heli. Tavaliste helide vastuvõtmise protsessi kirjeldus. Vaikus kõigi helide taga. Absoluutne teadlikkus, absoluutne vaikus/intellekt. Teadlikkus - universaalseim vahend liikumaks eri dimensioonide, maailmade vahel. Automatismidega kaasaminek kui takistus. Inimese intellekt ja absoluutne intellekt. Inimese tegeliku õnnelikkuse allikas. Kolm soovi. Miks tekib ja kuidas vabaneda allergilisest nohust? Alateadvuse reflektoorsus ja emotsionaal-kontseptuaalsetest protsessidest vabanemine. Samasooliste kooselu. Kuidas olla “kõigega üks.”

Andmed
Tootekood: AL-16102014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
16.10.2014
Toimumiskoht: 
Rakvere
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid