Vaimsus ja raha 18.09.2012 Tallinn

Märksõnad: Viie keha süsteem. Tegelik Mina. Intellekt. Kolm soovi. Tark Aghastyar. Palmilehed. 
Annotatsioon: Kuulajate arvamus rahast ja vaimsusest. Vaim kui üks, ainsus. Vaimsuse tähendusest. Selle tähenduse leidmine. Kolm erinevat reaalsust ehk universumit: füüsiline, emotsionaalne ehk astraalne, mentaalne ehk kausaalne. Neljas universum: kõikjalolev intellekt, lõputu ruum. Erinevad mateeriavormid. Viies universum: olemine. Tegelik Mina ja Minu juurde kuuluvad asjad. Tegeliku Mina kogemine, selle kolm kvaliteeti. Viie universumi - keha - hierarhia. Vaimsuse seotus tegeliku Minaga. Inimese kolm põhilist soovi: identiteedikriis ehk soov olla keegi, soov teada, soov olla õnnelik. Raha kui väärtuste ekvivalent, erinevad näited. Tark Aghastyari palmilehtedest - naadidest. Loengus omandatu ja selle praktiline kasu. Tegelik vaimsus - Iseendana olemine. Inimene - Jumala näo järgi. Egoism vaimsuse ja raha vahel. Tasakaal, rahulolu. Inimeste suhe Jumalaga Indias. Heategevusest.

Andmed
Loengu teema: 
Vaimsus ja raha 18.09.2012 Tallinn
Tootekood: AL-18092012
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
18.09.2012
Formaat: 
allalaetav (mp3)