Vaimust ja hingest 03.10.2013 Rakvere

Mida tähistab sõna "hing" sinu jaoks? Hing on midagi sellist, mis on elususe alus. Vaim - see, kes pole füüsiline. Paradoks: justkui on, justkui pole ka. Vaimu pole võimalik näha vaimu endana. Kui ta võtab vormi, on võimalik näha vormi, kuid mitte vaimu. Vorm pole kunagi vaim ise. Vaim on igas inimeses esindatud Olemasoluna, tegeliku Minana. Hing annab vitaalsuse - elususe. Vaim ehk tegelik Mina on olemasolu. Hing ja vaim on väga erinevad. Vaim on Jumalaga identne osa, ei sünni ega sure mitte kunagi. Hing võib muutuda.

Andmed
Loengu teema: 
Vaimust ja hingest 03.10.2013 Rakvere
Tootekood: AL-03102013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
03.10.2013
Toimumiskoht: 
Rakvere
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid