Valikud - mida tegelikult vajan? Kuidas seda ära tunda ja õigesti teostada? 16.09.2014 Tallinn

Valik - sõna tähendus sinu jaoks. Valikuvõimaluse võimalus. Erinevad valiku faktorid (emotsionaalsed, ratsionaalsed, intuitiivsed, reflektoorsed). Harjumuslikud “augud” ja nendest väljasaamise võimalus - ratsionaalsus. Tulevikku vaatamine ja valikute lähtekoht. Omandatud emotsioonid ja väljakujunenud reflektoorsed komplektid. Emotsioonide toime suhetele. Soov olla keegi. Ratsionaalsus ja paindlikkus suhetes. Informatsiooni vajadus. 3 põhilist vajadust (soov olla keegi, soov teada, soov olla õnnelik). Valikute põhimõte, krija jooga eelis. Suuna valimise põhimõte  ja valitud teel püsimine. Taipamise olulisus otsuste juures.

Andmed
Loengu teema: 
Valikud - mida tegelikult vajan? Kuidas seda ära tunda ja õigesti teostada?
Tootekood: AL-16092014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
16.09.2014
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid