Viis elementi, kuidas me neist loodud oleme ja kuidas need väljenduvad meie igapäevaelus 27.03.2014 Pärnu

Viis algelementi - Maa, Vesi, Tuli, Õhk, Eeter ehk Ruum. Elementide lühi-iseloomustused. Iga element kui komplitseeritud ja keerukas nähtus. Elementide erinevad tegutsemistasandid. Protsesside kirjeldamine (nt mõtlemine, kuulmine) erinevate elementide koostoimena. Elementide loomislugu. Elementide erinev proportsioon “aines” ja selle seos “aine” omadustega. Igal “ainel” on ka varjatud, vormi-loovad, peened, teistesse mõõtmetesse kuuluvad komponendid. Milline on esmase mõjutuse allikas, mille toimel tekkis Ruumis Õhk? Alguses oli Sõna. AUM. Praktiline abi 5 elemendi teadmisest: kuidas ennast ravida? Viie elemendi proportsionaalsuste väljaselgitamine intuitsiooni abil. Kuidas taastada kaotatud tasakaal viie elemendi vahel? Intuitsioon - inimese loomulik võime juhtida kogu loodut läbi õige suhtumise ja palve. Harjumused - tasakaalutuse juur. Harjumuste tekkimise erinevad seletused sh põhjuse ja tagajärje seadus - karma. Olemasolu eri mõõtmed (füüs, vitaalne, mentaalne, intellekt)  ja nende mõjutusvahendid. Maa elemendi peamise omaduse - tohutu kooshoidva jõu - kirjeldamine kivi mikrotasandil toimuva näitel. Elementide vastasmõju, mis põhjustab aine oleku muutuseid. Millel põhineb inimese võime viit elementi mõjutada?  Inimliku mõjutamise piir ja “üleinimlikud” piiride ületajad - joogid. Palve kujundamise olulisus. Kõigel loodul on intellekt, võime tabada, pidada kontakti. Inimese positsioon loodus. Respekti olulisus. Respektituse tagajärjed - vägivald ja kannatused. Palve kujundamise alus - respekt ja vastassuunalise protsessi käivitamise taotlus intelligentsetelt algelementidelt. Inimene - miks on ta just selline nagu ta on? Veedalik vaade inimese arengule, mis lähtub teadmisest, et inimese arengut mõjutab meie galaktika kaugus keskmest - Brahmast. Kali Yuga, Dvapara Yuga, Satya Yuga, Treta Yuga. Inimese vormis sündimise väärtus. Mis on täiuslikkus? Inimese tegeliku arengu mõõdupuu.

Andmed
Loengu teema: 
Viis elementi, kuidas me neist loodud oleme ja kuidas need väljenduvad meie igapäevaelus 27.03.1014 Pärnu
Tootekood: AL-27032014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
27.03.2014
Toimumiskoht: 
Pärnu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid