Foto: Krõõt Tarkmeel

Koolituste TOP 2016 – Human OÜ "Inimesed teadvustavad üha enam oma tegelikke vajadusi"

Äripäev, September 29, 2017

Gerli Ramler, kaasautor

Koolitusfirmade TOPi võitja, koolitaja Ingvar Villido sõnul näitas 2016. aasa, et inimesed teadvustavad üha enam oma tegelikke vajadusi. 30 aastat erinevate inimesekäsitluste uurimist üle kogu maailma viisid teda reaalse võimaluse leidmiseni, kuidas igaüks meist saab ise oma probleeme lahendada ja neist vabanemise kaudu oma elu muuta. 

Villido on aastakümneid õpetanud teadliku enesejuhtimise praktikaid ja sünteesinud selle kogemuse baasil Human 2.0 meetodi, millel põhineb viieosaline teadliku muutuse kunsti koolituste tsükkel. Tegemist on Villido sõnul kõige arusaadavama ja lihtsamalt praktiseeritava enesejuhtimise õpetusega, mida saab õpetada kõigile inimestele, sõltumata nende ettevalmistusest, haridustasemest või usutunnistusest. 

Sisuliselt on tegemist praktiliste oskustega 21. sajandi tavalisele inimesele. Kursuse läbimine annab täiskomplekti vahendeid, millega elus hakkamasaamise tulemuslikkust ja kvaliteeti oluliselt parandada. Kõik inimesed ihkavad stabiilust ja kursusel omandataksegi kõige tõhusamad maailmas teadaolevad oskused, et teadlikult kõrvaldada oma elust tegelikkust mittekajastavad mõtted ja emotsioonid. Tegu on Eestis loodud ja väljatöötatud metoodiga mis sisaldab kursusetsüklit, loenguid ja õppematerjale. 

„Olen aidanud ka juba pea 15 000-l inimesel neid vajadusi avastada, pakkudes samas ka võimalust toimivateks lahendusteks. Info levib ja meie kursusele  tuleb üha enam huvilisi,“ sõnab Villido. „Eks see ongi Human OÜ kui kursusi korraldava ettevõtte edu taga. Samas on see majandusedu vaid meie tegevuse kaasnähtus, mitte eesmärk. Kui toota midagi, mis on inimestele kasulik ja teda abistab, on ta nõus oma tööga teenitud raha pakutud võimaluste ja väärtuste vastu vahetama. Human OÜ eesmärk on õpetada probleemidest vabanema sõna otseses mõttes ja seda vajavad kõik inimesed maailmas. Seega on praegu äramärkimist leidnud majandustulemused alles suure töö algus!“

Neli aastat tagasi loodud Human OÜ pole endale reklaami teinud, vaid info endne tegevuste kohta on liikunud peamiselt otsekontaktide kaudu. Ka koduleht valmis alles sellel aastal. Koolitajate sõnul on turupositsioonist olulisem Human 2.0 õppemeetodi täiustamine inimestele võimalikult arusaadavaks ja praktiliselt igapäevaellu rakendatavaks.

Mida Human 2.0 meetod meiega teeb?

Human 2.0 meetod lähtub eeldusest, et maailmas on kõik korrapärane, kuid inimese reaktsioonid sellele mitte. Õigeid tehnikaid tundes on siiski igaüks meist suuteline muutma oma sisemaailma ja avama oma tegelikku kuid unustatud võimekust.

„Pole valdkonda, kus teadliku muutuse kunsti tehnikaid rakendada ei saaks – tervis, suhted, majanduslik edu – kõigi eluvaldkondade probleemid saad ise ja sulle vajalikul viisil lahendada. Kohe ja reaalajas tegelemises ja lõplikus vabanemises peitubki antud meetodi uuenduslikkus ja unikaalsus,“ selgitab Villido.

Human 2.0 eesmärk on arukas terviklik inimene. „Sa ei ole enam lihtsalt anonüümne manipuleeritav ühiskonnaühik, vaid väärtuslike omadustega hinnatud isiksus. Meie praeguse ühiskonna heaolu pole loomulik. Miks muidu heaoluühiskonna inimesed pole õnnelikud ega oma eluga rahul. Arvame, et oleme kõrgelt arenenud tsivilisatsioon, kuid ometi vaadates reaalusele näkku, tõdeme, et ei saa iseennast ja maailma aidata… Inimestel on vaja uut lähenemisviisi elule!

Villido sõnul ei ole meie lõpututele probleemidele toimivat lahendust pakkunud teadus ega religiioon, ent mõlema parimaid osi kasutades sündis Human 2.0, mis võimaldab inimesel endal lahendada kõiki tema maailmas toimuvaid probleeme, aidates sellega maailma meie kõigi jaoks elamisväärsemaks paigaks muuta. Tuleviku inimene peab tänasega võrreldes igas mõttes palju parem olema. 

Virtuaalõppe abil maailma vallutama

Laienedes nii geograafiliselt kui eluvaldkonniti, on Human OÜ panustamas virtuaalõppekeskkonna loomisse, mis võimaldaks õpet edastada ka piikade vahemaade taha ja eri keelekeskkondadesse. Samuti on soovi toimida kursuse läbinute praktilise toestussüsteemina. Juba praegu on teadliku muutuse kunst kui unikaalne, universaalne ja praktiline kursusetsükkel maailma eri riikides levima hakanud. Tänavu olid esimesed kursused Peterburis ja Moskvas, samuti on toimunud koolitused Saksamaal, Austrias, Luksemburgis, Makedoonias, Brasiilias ja Poolas ning ootamas on USA.

„Kuna Eestis on üha vähema aega kursuseid korraldada, olen andnud esimeste kursuste õpetamise õigused edasi veel kolmele teadlikkuse praktilise valdamise oskused omandanud õpetajale, järgmisel aastal peaks uusi teadliku muutuse kunsti õpetajaid juurde tulema ka üha kasvava rahvusvahelise nõudluse tarbeks,“ räägib Villido, lisades, et välja on arendatud ka metoodika põhikooli- ja gümnaasiumastmetele ning õpetajatele. Esimesed tunnid on koolides juba ka peetud ja lapsevanematelt toetav tagasiside saadud. Kolme aastaga on sadade vabatahtlike tööna kerkinud Aruvalla külje alla Lilleorgu Teadlikkuse Rakendamise Kool, kus on plaanis hakata järgmise aasta mais teadliku muutuse kunsti tehnikatel põhinevaid koolitusi tegema. 

„Me ei plaani areneda edasi mingite trendide suunas, vaid otsime võimalusi edastada üha kaasaegsemaid kanaleid kasutades teadmisi, mis on oma praktilist kasu juba tuhandete inimeste eludes tõestanud,“ sõnas Villido. „Liigun selles suunas, et lihvida need praktilised oskused inimeste jaoks veel lihtsamalt ja hoomatavamalt kättesaadavaks. See on praegu kõige olulisem!“ 

Tule teadvele, erista emotsioonid mõtetest ja vabasta esmalt emotsioon ja seejärel kontseptsioon. Jätka teadvelolevana, kasuta vajaduse kohaselt intuitsiooni ja inspiratsiooni. Jäta kõrvale mittevajalikud tegevused ja muuda oma elu maksimaalselt rahudlustpakkuvaks ja tõhusaks." – Ingvar Villido õnne valem

KES ON HUMAN 2.0?

 • Teadlik inimene, kes suudab püsida hetkes 24/7.
 • Oma tegude erinevaid mõjureid reaalajas eristav inimene, kes kasutab vaid neid, mida peab õigeks tegude tulemuste seisukohalt.
 • Tegelikkust taipav ja vaid reaalsusega kooskõlas olevat infot kasutav inimene. 
 • Tark inimene, kes teab, mida ta teeb ning tegutseb sihipäraselt.
 • Oma tegude põhjuseid ja tagajärgi mõistev inimene, kes ei loo oma ellu konflikte. 
 • Loodusseaduste ja neist tingitud muutustega  kooskõlas olev inimene, kes ei vaja rutiini.
 • Loov inimene, kes suudab igas ajahetkes luua tegelikkusega kooskõlas oleva parima lahenduse. 
 • Heatahtlik inimene, kes loob ja hoiab igas eluvaldkonnas häid ja toetavaid suhteid. 
 • Koostööaldis inimene, oskab tegutseda ühise eesmärgi nimel.
 • Elus sujuvalt kulgev, hirmuvaba, rõõmus ja rahulik inimene. Teadmine, kes ta on, annab talle kindla jalgealuse mis tahes olukorras.
 • Oma elu iseseisva muutmise elementaaroskuseks kujundanud inimene. 
 • Vaba kõigist psüühilistest probleemidest, vaba tegutsema valitud valdkonnas parimal võimalikul moel.

Allikas: Ingvar Villido

KOMMENTAAR

Koolitus muutis mu elu
VILLE JEHE, koolitaja ning Ingvari õpilane

"Olin nii Uus Maa kui Delfi ülesehitamise ajal sage seminaride ja koolituste külastaja, ikka selleks, et enda kui juhi „tööriistakasti“ täiendada.

Umbes kaheksa aastat tagasi olin juba veidi väsinud neist arvukatest erinevatest käsitlustest, kuidas oma tegemistega veel paremini hakkama saada, millest eraldiseisvalt ükski enam erilist muutust ei toonud. Siis sattusin Ingvari kursuse infole, mille kirjeldus oli varasematest oluliselt erinev, ja otsustasin ka selle ära proovida. Ei ole liialdus öelda, et need kaks päeva muutsid mu elu.

Ingvari väljaarendatud tehnikad olid tõhusad ja andsid kohe tulemusi – just see, mida olin kaua otsinud. Eneselegi üllatusena sain veel 40aastaselt Õpetaja, kellega koostöö jätkub loodetavasti pikki aastaid.

Tema väljaarendatud kaasaegne ja hästi rakendatav teadliku muutuse kunst on saanud minu elu ja tegemiste igapäevaosaks, viimased kolm aastat juba ka teistele samade teadmiste jagamise kaudu.

Hea on tõdeda, et teadlikkus ja selle kasutuse teemad (mujal maailmas levimas mindfulness’i nime all) on jõudmas aina suurema hulga inimesteni ja et ka selles teemas on Eestis olemas algatus, mis kahtlematult levib ka mujale maailma."

Meid juhib sisemaailm
KAIDO PAJUMAA, koolitaja ning Ingvari õpilane

"Usun, et Ingvari edu tuleneb tõsiasjast, et ta puudutab oma koolitustega mitte ainult juhiks, töötajaks või ettevõtjaks, vaid lihtsalt inimeseks olemise valupunkte.

Pole oluline, mis tööd me teeme või kui edukad oleme – meid kõiki juhib sisemaailm. Ja just sellele Ingvar oma koolitustel tähelepanu juhibki. Edu saavutamine ei laga efektiivsest ajajuhtimisest, vaid efektiivsest enesejuhtimisest. Ja seda suudab teha ainult inimene, kes oskab kasutada teadlikkust – võimet ennast kõrvalt näha ning oma mõtteid, tundeid ja uskumusi märgata ja korrigeerida".

MIS ON MIS

* Human OÜ

* Asutatud 2014

* Omanik Ingvar Villido

* Käive: 2016. aastal 348 633 eurot, kasvas aastaga 3,5 korda.

* Ärikasum: mullu 226 847 eurot, aastaga kuuekordistus

* Töötajaid 2