Tapas´e retriit

Tapas (sanskriti keeles „kuumus“) on praktika, mis on inimkonnale antud siddha´de poolt ja põhineb iidsetel teadmistel. See enesedistsipliini praktika võimaldab inimesel mõista endaga toimuvat sügavuti, vabaneda sisemistest takistustest ja vaimselt edeneda.

Tapas paneb tavaelu mõttes ebaharilikku olukorda. Inimene seab ise endale piirangud ja reeglid kindlaks ajaliseks perioodiks. Tavaliselt kestab see 15–41 päeva. Kogu selle aja jooksul peetakse kinni antud lubadustest. Traditsiooniliselt lahkutakse tapas´e ajaks kodust ja minnakse palverännakule, kaasas vähesed hädapärased asjad ning peetakse kasinust.