Organisatsioon

Lilleorgu tänaseks loodud õppe- ja elukeskkond on kujundatud eesmärgiga toetada inimese teadlikku ja terviklikku arengut. Algusest peale on kõigis siinsetes tegevustes olnud võtmekohal teadlikkuse kasutus.

Lilleoru keskusele pani 1993. aastal aluse kriya jooga õpetaja Ingvar Villido koos oma toonaste õpilastega. Üheskoos ehitati esimesed hooned, rajati permakultuuri aed ning Elulille park.

Siin rakendatav Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunst (TMK) on tänaseks jõudnud tuhandete inimesteni Eestis ja välismaal. 2018. aastal avatakse siin ka uus Teadlikkuse Rakendamise Kool.

Lilleoru juurde kuulub täna Teadlikkuse Rakendamise KoolIshwarananda Ashram, Elulille park. Lilleoru kõrval asub siin õppimas käivate inimeste poolt kavandatud ja rajatud Taevasmaa küla.

2001. aastal lõime kasvavate tegevuste paremaks korraldamiseks MTÜ Lilleoru, mille toimimise aluseks on teadlik tegutsemine ja koostöö, eesmärgiga toetada kõigi inimeste terviklikku arengut.

Täna ühendab organisatsioon 120+ Ingvar Villido õpilast, kes on läbinud TMK kursused, suures osas ka kriya jooga pühendused ning käivad Lilleorus edasi õppimas ja on:

  • võtnud eesmärgiks teadlikkuse rakendamise igapäevases elus;
  • rakendavad TMK kursustel I-V omandatud teadmiseid;
  • osalevad regulaarses õppetegevuses Lilleorus;
  • panustavad regulaarselt kogukonna heaks vajalikes tegevustes;
  • osalevad Lilleoru kohapealsetes tegevustes vähemalt 1 päeva kuus;
  • toetavad kogukonda igakuise liikmemaksuga;
  • väärtustavad eetilisust – heatahtlikkust mõtetes, sõnades ja tegudes.

Väljavõte MTÜ Lilleoru põhikirjast:
Ühing tegutseb avalikes huvides ja selle põhikirjaliseks eesmärgiks on aidata kaasa inimeste terviklikule arengule õppimisvõimaluste pakkumise ja arengut soodustavate tingimuste loomise kaudu.

  • Meie missiooniks on inimese teadlikku arengut toetavate õpetuste jagamine ja rakendamine.
  • ​Meie visiooniks on inimlikkusele orienteeritud õppe- ja elukeskkond koolituskeskuse ja ökokülaga.

MTÜ peamisteks tegevusteks on inimese andeid avavate, soovitud muutusi ning eluviisi jätkusuutlikkust toetavate koolituste korraldamine. Tegevused on jagatud valdkondadesse, mille tööd koordineerib üldkogu poolt valitav juhatus. Vaata siit meie tegevusvaldkondi. MTÜ Lilleoru pikaajaline juhatuse esinaine on Ave Oit

Tegevusi ja arengut rahastame peamiselt regulaarse õppetegevuse ja kursuste tuludest, liikmemaksudest, annetustest ning fonditoetustest. Majandusaasta aruanded leiad siit: 2014, 2015, 2016. Ettevõtlustegevuste jaoks oleme asutanud ka Lilleoru Keskus OÜ. Järgime oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Lilleoru on rahvusvahelise kriya jooga ühenduse ja Euroopa ökokogukondade võrgustiku liige ning Eesti Ökokogukondade Ühenduse asutajaliige. 2018. aastal juulis toimub Lilleorus rahvusvaheline GEN2018 konverents “Teadlike kogukondade tarkus” 500 osalejale kogu maailmast.

Meil on ka suur Eestis ja välismaal elavate sõprade ring. Oled alati oodatud Lilleorgu tutvuma ja osalema! Kui soovid olla rohkem kursis, liitu uudiskirjaga.