Lilleoru Põhikool

Lilleoru Põhikooliga saad lähemalt tutvuda põhikooli kodulehel.

Alates 2018. aasta septembrist tegutseb Lilleorus 6-klassiline põhikool. Õppetöö koolis toetub laste kaasasündinud uudishimule ja huvile. Koolitükkide kõrval õpime lastega, kuidas arendada tähelepanu ja keskendumisvõimet ja tulla toime emotsioonidega.

Kooli asutajateks olid Practical Consciousness (varem Teadliku Muutuse Kunsti) kursused läbinud lapsevanemad, kelle unistuseks oli luua lastele õppekeskkond, kus lisaks lugemisele ja arvutamisele õpiksid lapsed tundma ka elu ennast. Kooli õppeprogramm on koostatud riikliku õppekava alusel. Õpetajad on lisaks õpetajakutsele omandanud Practical Consciousness teadmised.

Meie koolis on väikesed klassid, suur ja mitmekesine õueala oma metsatuka, seikluspargi ja aiaga. Lapse kasvamise toetamiseks liigume palju ja teeme joogal põhinevaid harjutusi.

Soovime, et lapsest kasvaks arukas, ennast usaldav ja oma ideid teostada julgev isiksus.