Projektid

Oleme oma 25 tegevusaasta jooksul jõudsalt kasvanud ja arenenud. Meie siiras tänu kuulub paljudele abivalmitele vabatahtlikele, eraisikutest annetajatele ja mitmetele fondidele.

Oleme tänaseks saanud toetust järgmiste projektide elluviimiseks:

2022-2024: “Lilleoru turismiteenuste arendamine”(Põhja-Harju koostöökogu ja PRIA)

Projekti eesmärgiks on:

1. Külastajate liikumise turvalisuse ja mugavuse tõstmine territooriumil (välisvalgustus, elektriautode laadimispunkt, prügikastid, viidad-sildid)
2.
Külastuskeskuse hoones pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmine (valgustid, mööbel, majasisene tähistus, sööginõud, köögiseadmed, IT-seadmed)


2021-2023:Lilleoru kontaktivabade teenuste arendamine” (Põhja-Harju koostöökogu ja PRIA)

Projekt on suunatud COVID-19 poolt põhjustatud negatiivsete mõjude vähendamisele ja Lilleoru MTÜ jätkusuutlikkuse tõstmisele. Eesmärgiks on võimaldada Lilleorus rohkem kontaktivabade teenuste pakkumist, järgmiste tegevuste kaudu:

 • Digiturunduse kompetentsi tõstmine koolitustel osalemise kaudu
 • Veebi otseülekannete jaoks vajaliku tehnika soetamine
 • Audiogiidi loomine, et võimaldada Lilleoru kogu territooriumiga tutvumine ka läbi Navicup mobiilirakenduse


2019-2021: “Enesejuhtimise oskuste ja keskkonnateadliku ettevõtlikkuse programm koolidele” (Põhja-Harju koostöökogu ja PRIA)

Projekt hõlmab kahte haridusprogrammi:

 • Teadliku Muutuse Kunst Kooli (TMK Kooli) – isikliku arengu programm lastele ja õpetajatele
 • Sinine majandus – keskkonnateadliku ettevõtluse programm

Programmi raames toimuvad koolitused õpetajatele ja õpilastele:

 • Mõlema õppeprogrammi tutvustuspäevad 3 koolis: 5.06.2019 Lagedi koolis, 6.06.2019 Viimsi koolis, 11.06.2019 Kostivere koolis
 • TMK Kooli koolitused – 3 koolis toimub 2 TMK kooli programmi peamist koolitust ja 2 järelkoolitust
 • Sinise majanduse programmi koolitused – 3-päevane põhikoolitus ja 4 jätkukoolitust
 • Õppematerjalina antakse e-kujul välja 12 Gunter Pauli lastelugude raamatut
 • Viiakse läbi ka koolituste mõju uuring ja tulemuste tutvustus

Projekti partnerid on MTÜ Lilleoru, Tuleviku Hariduse SA, Lagedi Kool, Kostivere Kool.


2018: Reisitoetus kahe rahvusvahelise eksperdi osalemiseks GEN Europe konverentsil “Teadlike kogukondade tarkus” juulis 2018 (KÜSK)

 • Ettevõtja ja rohemajanduse ekspert Gunter Pauli esines Eesti jätkusuutliku arengu perspektiivi käsitleva ettekandega Eesti visioonipäeval, uut majandusmudelit tutvustava ettekandega konverentsi avapäeval ning juhendas koos ettevõtja Ville Jehega töötuba ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutliku ettevõtluse arendamise perspektiividest Eestis.
 • Kliimamuutuste ja permakultuuri ekspert Albert Bates viis läbi ökosüsteemide taastamisele keskendunud permakultuuri seminari, esines kliimamuutust käsitleva ettekandega konverentsi plenaarprogrammis ning osales eksperdina Eesti oludele ja kohalikele vajadustele kohaldatud “Jätkusuutliku kogukonna rajamise aluste” koolitusprogrammis.

2018-2020: “Lilleoru uue külastus- ja koolituskeskuse sisustus” (Põhja-Harju koostöökogu ja PRIA)

Eesmärk:
Soovime avada uue külastus- ja koolituskeskuse hoone ca 600 m2 suuruse põhiosa 2018 a sügiseks. Uue keskusehoone kasutuselevõtuga muutub Lilleoru keskus terviklikult toimivaks enesearengu-, jooga-, loodus-, öko- ja kultuuriturismi sihtpunktiks nii sise- kui välisturistide seas.
Uue külastus- ja koolituskeskuse hoone rajamine loob vajalikud tingimused suurema hulga külastajate (kaasa arvatud erivajadustega inimeste) vastu võtmiseks ja erinevate ürituste korraldamiseks. Projekti tulemusel kasvab piirkonnas nii sise- kui välisturism ning luuakse uued töökohad.

Tulemused:

Soetatakse hoonele vajaliku sisustus – invatõstuk, köögiseadmed, toolid-lauad, aknakatted, hoone kujunduselemendid, esitlustehnika- ja wifiseadmed.


2017-2019: “Ventilatsiooniseadmed Lilleoru uuele külastus- ja koolituskeskusele” (Põhja-Harju koostöökogu ja PRIA)

Eesmärk: 
Projekti raames arendame piirkonnas välja uusi teenuseid ning vaba aja veetmise võimalusi, mis omakorda toetavad Lilleoru missiooni ja visiooni elluviimist. Soovime aidata kaasa inimese sisemisele muutumisele mis viib taipamisvõime kasvule, suuremale heatahtlikkusele. Lilleoru pakub selleks soodsat keskkonda, kvaliteetseid koolitusi.
Soovime avada uue külastus- ja koolituskeskuse hoone ca 600 m2 suuruse põhiosa 2018 a sügiseks. Uue keskusehoone kasutuselevõtuga muutub Lilleoru keskus terviklikult toimivaks enesearengu-, jooga-, loodus-, öko- ja kultuuriturismi sihtpunktiks nii sise- kui välisturistide seas. Uue külastus- ja koolituskeskuse hoone rajamine loob vajalikud tingimused suurema hulga külastajate (kaasa arvatud erivajadustega inimeste) vastu võtmiseks ja erinevate ürituste korraldamiseks. Projekti tulemusel kasvab piirkonnas nii sise- kui välisturism ning luuakse uued töökohad. Projektiga ehitame välja uuele keskusehoonele vajaliku ventilatsioonisüsteemi ning rajame hoone ümber teed ja parklad.

Tulemused: 

 • Paigaldatakse ventilatsioonisüsteem.
 • Hoone ümber rajatakse teed ja parkla.


2016-2018: “Tehnoloogilised seadmed Lilleoru uuele külastus- ja koolituskeskusele” (Põhja-Harju koostöökogu ja PRIA)

Tulemused: 

 • Hoone kütmiseks rajati maaküttesüsteem.
 • Heitvee puhastamiseks paigaldati biopuhasti


2016-2017: “Lilleoru väikemajad” (EAS Innovatsiooniosak, Euroopa Regionaalarengu Fond)

 • Projektiga uuritakse ökoloogiliste väikemajade tootmise eeldusi ja võimalusi Lilleoru Keskus OÜ jaoks. Koostöös Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini laboriga teostatakse toodete ja tootmisalane nõustamine ja tootearendus.
 • Projekti tulemuseks on kuni 20m2 pinnaga väikemaja tooteideed, arvestades ökoloogiliste ja jätkusuutlike printsiipidega. Toetuse summa 3800€.

2014:  “Pinkide ja prügikastide soetamine ja paigaldus” (Põhja-Harju koostöökogu ja PRIA)

 • Lilleoru pargialale paigaldati uued pingid ja prügikastid.

2011 – 2013: “Lilleoru keskuse kogukondlike tegevuste edendamine“ (Põhja-Harju koostöökogu ja PRIA)

 • Korraldati Lilleoru kogukonnapäevi, mis on suunatud kogukonna liikmetele, õppekeskuse külastajatele ja avatud kõikidele teistele huvilistele.
 • Viidi läbi kaks avalikku ja tasuta infopäeva Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna vabaühenduste eestvedajatele ja külavanematele.
 • Uuendati ühingu kodulehte kui MTÜ olulisimat info- ja turunduskanalit ning üle-Eesti toimiva kogukonna vabatahtlike töövahendit.

2011 – 2013: “Laste mänguväljaku rajamine Lilleoru keskusesse“ (Põhja-Harju koostöökogu ja PRIA)

 • Rajati laste mänguväljak Lilleoru kinnistule lastemaja vahetusse lähedusse.
 • Lastemajja loodi võimalus arvuti ja interneti kasutamiseks

2010 – 2012: “Turismi arendamine Lilleoru keskuses” (Põhja-Harju koostöökogu ja PRIA)

 • Anti välja Lilleoru eesmärke ja tegevusi ning teisi Põhja-Harju Koostöökogu piirkonnas olevaid loodusturismi objekte tutvustav voldik.
 • Lilleoru territooriumile osteti kaks freesprussmaja suviste külaliste majutamiseks.
 • Lilleoru keskuse kööki osteti uus nõudepesumasin ja infrapunaahi.

2011: “Effective Life through the Science of Yoga” (Hariduskoostöö keskuse Grundtvigi programm)

2.-6. augustil 2011 toimus 5-päevane kursus “Effective Life Through the Science of Yoga”, joogateemaline õpiring EL Elukestva Õppe programmiga liitunud riikide täiskasvanud õppijatele.

2010: “Lilleoru MTÜ turundus- ja kommunikatsioonitegevuste tugevdamine teenuste kättesaadavuse parandamiseks” (Vabaühenduste fond, Avatud Eesti Fondi vahendusel)

 • Uuendati organisatsioonikultuuri, turunduse ja kommunikatsiooni aluseid ning avalikku kuvandit
 • Tehti organisatsiooni siseanalüüs ning koolitati ühingu võtmeisikuid ja liikmeskonda
 • Uuendati ja trükiti Lilleorgu tutvustav trükis
 • Korraldati avatud uste päev ning ümarlaud võrgustiku loomiseks ja koostöövõimaluste edendamiseks

2007 – 2008: “Lilleoru keskuse külastusvõimaluste parandamine ja mitmekesistamine” (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programm)

 • Paigaldati suunaviidad ja sildid liiklemisteede ja objektide tähistamiseks Lilleoru territooriumil
 • Soetati välitingimustes ürituste läbiviimiseks sobiv põrandaga seminaritelk koos vajaliku inventariga
 • Rajati atraktiivne maastikuarhitektuuriline objekt “Elulille park”
 • Rajati kahekohaline kompostkäimla “Elulille pargi” kõrvale

2005 – 2006: “Avatud ökokeskuse arendamine” (EL Phare Läänemere regiooni piireületava koostöö 2003. aasta programmi väikeprojektide fondist)

 • Koostati MTÜ Lilleoru ja rajatava ökokeskuse arengukava aastateks 2006–2010
 • Koostati uue koolitushoone eskiisprojekt, tehti ehitusgeoloogilised ning keskkonnasäästlike vee- ja energiasüsteemide teostatavusuuringud
 • Loodi ja tihendati kontakte keskkonnasäästlikku eluviisi väärtustavate ja propageerivate organisatsioonide, ökokülade initsiaatorite ja ökoehituse spetsialistidega Eestis
 • Korraldati õppe- ja koostööreisid Soome, Rootsi ja Taani, et luua kontakte ökokülade ja keskkonnasäästlikku eluviisi väärtustavate organisatsioonidega naaberriikides
 • Viidi läbi terviklikku ja keskkonnasäästlikku eluviisi käsitlev loengutesari, konverents ja praktiline seminar ning koostati teemakohane artiklitekogumik
 • Loodi ühingule uus koduleht, uuendati visuaalset identiteeti ja tutvustavaid materjale