Organisatsioon

2001. aastal lõime õppekeskuse arendamiseks ja tegevuste paremaks korraldamiseks Lilleoru MTÜ. Oma tegevusega soovime kaasa aidata inimese teadlikule ja terviklikule arengule. Selleks loome ja arendame Lilleorus erilist õppekeskkonda ning õppimisvõimalusi. Meie üldisemaks eesmärgiks on teadlikkuse, humaansuse ja jätkusuutliku eluviisi laiem levik kogu maailmas.

Ühingusse kuulub ligi 200 inimest, kes soovivad pühenduda joogalikule arenguteele ning kannavad ühiselt hoolt rahvusvahelise õppekeskuse eest. Korraldame 2-3 korda aastas Lilleoru tutvumisprogrammi, mille kaudu on võimalik liikmeks tulla.

Tegevusi ja arengut rahastame peamiselt regulaarse õppetegevuse ja kursuste tuludest, liikmemaksudest, annetustest ning fonditoetustest. Lilleoru MTÜ põhikirja leiad siit ja majandusaasta aruanded siit: 2020, 2021, 2022. Ettevõtluse jaoks oleme asutanud ka Lilleoru Keskus OÜ. Järgime oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Ühingu tööd koordineerib üldkogu poolt valitav 2-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Kristo Reinhold (esimees) ja Priit Orumaa. 

Lilleoru MTÜ on Euroopa ökokogukondade võrgustiku GEN-Europe liige, Eesti Kestliku Arengu Koalitsiooni, Eesti Ökokogukondade Ühenduse, Põhja-Harju Koostöökogu ja Aruvalla Külaseltsi liige. 

Meie projektide kohta saad lähemalt lugeda siit.


Kui tunned huvi Lilleoru MTÜ liikmeks saamise vastu, võta ühendust: reet.rehtsalu@lilleoru.ee

Koostöö huvi korral võta ühendust: lilleoru@lilleoru.ee