Organisatsioon

Lilleoru on 30 aasta jooksul kasvanud Ingvar Villido Ishwarananda eestvedamisel ning tuhandete vabatahtlike panusel rahvusvahelise õpilaskonnaga kriya jooga keskuseks ning sanātana dharma printsiipidel ja väärtustel toimivaks pühapaigaks.

MTÜ Lilleoru on asutatud 2001. aasta 18. märtsil. Territoorium hõlmab 30 hektarit, millest 18 hektarit on metsaala.

Eesmärk ja tegevus

 


Ühing ühendab Ingvar Villido Ishwarananda õpilasi, kes on võtnud eesmärgiks toetada humaansusele viiva õpetuste süsteemi levikut maailmas ja kanda hoolt Lilleoru õppekeskuse, pühapaiga, Shiva templi ja kogu territooriumi eest.

Eesmärgi elluviimiseks pakume erinevaid võimalusi – korraldame koolitusi, kursuseid, retriite, loenguid ja teisi sündmusi.

Tegevusi ja arengut rahastame peamiselt õppetegevuse ja kursuste tuludest, liikmemaksudest, annetustest ning fonditoetustest.

Visioon

 


Visioonina näeme inimest, kes on avastanud oma tõelise sisemise olemuse. Selline inimene kogeb rahu, vaikust ja heaolu ning tegutseb teadlikult, lähtudes tõelisest minast. Ta on vaba negatiivsetest emotsioonidest ja kahjustavatest mõttemustritest. Selline inimene loob endas positiivse muutuse ja see muutus kajastub ka maailmas tema ümber. Kriya jooga õpilastena oleme transformatsiooni teekonnal ning meie ühiseks sooviks on, et sarnane muutus saaks osaks võimalikult paljudele inimestele.

Missioon

 


Meie missiooniks on pakkuda Lilleorus transformatiivseid enesearengu võimalusi Practical Consciousness´i meetodi, kriya jooga ning iidsete India tarkade ehk siddha´de teadmistel põhinevate õppeprogrammide alusel (nt tapas‘e retriidid, kriya jooga retriidid jms.). Selleks arendame õppekeskust ja avatud pühapaika. Kanname hoolt sanātana dharma väärtustel ja printsiipidel loodud ja tegutseva Shiva templi eest.

Lilleoru on soodne keskkond sügavamaks eneseavastamiseks, joogalikuks puhastumiseks ning vaimseteks praktikateks. Praktiliste teadmiste ja tegevuste kaudu tulevad esile inimese loomulikud sisemised kvaliteedid: teadvus ja tõeline mina, rahu ja selgus. Avaneb rõõmsa ja isetu koostegutsemise võimalus, mille kaudu saab õppida oma teadvust rakendama teadlikult ja praktiliselt.

Väärtused

 


Meie väärtused on heatahtlikkus, lihtsus ja transformatsioon ning sanātana dharma eetikajuhised.

Heatahtlikkus on siira südame väljendus, mis puudutab kõiki soojusega ja ilma eelarvamusteta.

Kõige lihtsamaid asju on sageli kõige keerulisem mõista. Põhjalikuks arusaamiseks tuleb süveneda, siis muutuvad asjad lihtsaks ja praktiliseks. Lihtsus on teadvuse omaduste kasutamine, mitte primitiivsus.

Me aktsepteerime, et igaüks meist on oma individuaalsel arenguteekonnal, kus on omad väljakutsed. Me ei võrdle, hinda ega mõista kohut. Toetame ja julgustame muutuma läbi praktiliste teadmiste, et saavutada arusaamine ja transformatsioon.

Me järgime sanātana dharma – vanima vaimse traditsiooni – õpetusi ja olulisi väärtuseid: eetilist ja oma kohustusi aktsepteerivat käitumist (dharma), vägivallatuse põhimõtet, mis tähendab hoida kõike elavat (ahimsa), ausust ja tõe rääkimist kõigis olukordades (satya), mittevarastamise põhimõtet ehk selle mittehimustamist, mis ei ole mulle osaks saanud (asteya).

Juhtimine

 


Lilleoru juhtimisse panustab üldkogu poolt valitav 2-liikmeline juhatus ning valdkonna juhtidest koosnev tiim. Loe meie juhtidest lähemalt siit.

Liitumine ja koostöö

 


Lilleoruga tutvumiseks ja liitumiseks pakume ekskursioone, vabatahtlikku tööd, õppeprogramme ning spetsiaalset tutvumisprogrammi. Huvi korral vaata lähemalt siit või võta ühendust e-posti aadressil info@lilleoru.ee.

Olete oodatud Lilleorgu, liituma meiega teekonnal iseenda tõelise olemuse ja vaimse kasvu poole.