Lilleoru põhikool

Alates 2018. aasta septembrist tegutseb Lilleorus ka 6-klassiline põhikool. Õppetöö koolis toetub laste kaasasündinud uudishimule ja huvile. Koolitükkide kõrval õpime lastega, kuidas arendada tähelepanu ja keskendumisvõimet, tulla toime emotsioonidega ja kasvada iseseisvaks arukaks inimeseks.

Kooli asutajateks olid Practical Consciousness (varem Teadliku Muutuse Kunsti) kursused läbinud lapsevanemad, kelle unistuseks oli luua lastele õppekeskkond, kus lisaks lugemisele ja arvutamisele õpiksid lapsed tundma ka elu ennast. Kooli õppeprogramm on koostatud riikliku õppekava alusel. Kõik õpetajad on lisaks õpetajakutsele omandanud Practical Consciousness teadmised.

Meie koolis on väikesed klassid, suur ja mitmekesine õueala oma metsatuka, seikluspargi ja aiaga. Lapse kasvamise toetamiseks liigume palju ja teeme igapäevaselt joogal põhinevaid harjutusi keha paindlikkuse ning vastupidavuse arendamiseks. Sööme kohapeal valmistatud tervislikku toitu.

Enamik lapsi tuleb meile Tallinnast ja naabervaldadest ning huvi kooli vastu suureneb iga aastaga. Oleme lastevanemate eestvedamisel alustamas uue suure 9-klassilise koolimaja ehitust. Haridussüsteem maailmas vajab hädasti häid muutusi ning soovime oma kooli unikaalse kogemusega sellele kaasa aidata. 

Lilleoru põhikooliga saad lähemalt tutvuda põhikooli kodulehel.