Väepaigad

Elulille olulistes geomeetrilistes punktides asuvad erineva tähenduse ja mõjuga väekohad. Need on kohad, kus väljenduvad spetsiifilised jõud või mõjud, mis aitavad Sul vabaneda raskustest ja probleemidest, teha vajalikke muutusi elus, saada juurde olulist teadmist või kasvatada häid inimlikke omadusi. Neid kohti on siin palju ning mitmesuguse otstarbega. 

Kali värav
Peasissekäiguks Elulille parki on tumepunane Kali värav. Ma Kali (Ema Kali) on pulbitseva universaalse algenergia sanskritikeelne nimi. Kali tähistab printsiipi, mis teeb võimalikuks elutu mateeria muutumise elusaks looduseks. See müsteerium pakub jätkuvat peamurdmist ka teadlastele. Värava idapoolses osas, sillutise sees asub kiviplaat, millele on graveeritud Kali jantra – elusat ja elutut ühendava printsiibi matemaatilis-geomeetriline kujutis. Sisenedes Elulille parki, võta väravas aega häälestumiseks ja helista kella. Kella helina kuulamine aitab Sul tulla käesolevasse hetke.

 

Ishwara tempel
Elulille südames asub 2022. aastal avatud Ishwara tempel. See on igas mõttes maailmas unikaalne ning loodud Tamili siddhade teadmisi kasutades. Sanskriti sõna Ishwara viitab punktile või lähtekohale, millest kõik alguse saab. Elulille keskkoht on geomeetria alguspunkt, millest lähtub kogu ülejäänud muster. Templi keskele on paigaldatud Shivalinga – ovaalne must kivi, mis on iidne viis anda edasi lõpmatust, millel puudub algus ja ots. Lõpmatus, absoluutne staatika, mis läbistab vaikiva kohalolekuna kogu olemasolevat, jääb muutuvates protsessides meie eest tavaliselt varjule. Siin võib juhtuda, et avastad selle kogemuse. Rinnatisel asuvad 18 täiuslikkuse saavutanud joogameistri ehk siddha kujud, kes on keskendunud absoluudile.

Selles templis ei palvetata, mediteerita ega tehta mingeid rituaale. Templi külastus ja kokkupuude algsega vabastab Su sisemusest mingi Sind kahjustava, Sinu elus raskusi valmistava tahu.

 

Nandi
Templi esisel platsil lamab pull, Nandi. Nandi on tuhandeid aastaid vana sümbol tähistades absoluutset keskendumisoskust ühele objektile. Taolise keskendumisvõime saavutamine on joogapraktika kõige aeganõudvam ja keerukam ülesanne ning pull seostub jõu, püsivuse, vastupidavuse ning ustavusega. Traditsiooniliselt vaatab Nandi alati templi keskme poole, kust kõik alguse saab, andes sellega teada nii sihist kui ka eesmärgist, kuhu inimene peaks kunagi välja jõudma. Ishwara templi ees asuv Nandi vaatab aga templist eemale, ida suunas.

Kui traditsiooniliselt minnakse templitesse midagi juurde saama, näiteks õnnistusi, tervenemist, heaolu ja õnne, siis Ishwara tempel on siia rajatud täiesti vastupidisel põhjusel – millegi ära andmiseks, millestki vabanemiseks. Nandi esindab siin koormast vabanenud hinge, kes on saanud kergendust ning tema pilk on pööratud itta. Ida esindab traditsiooniliselt uut algust, võimalust või algatust. Nandi vaatab ida suunast isegi veel pisut ettepoole, kohta kus uus algus on alles kujunemas.

 

Maha Munindra tempel
Maha Munindra tempel ehitati 2002. aastal lähtudes meditatsioonis tekkinud nägemusest. Templis asub 19. sajandil Himaalaja mäestikus elanud legendaarse joogameistri, “vana Haidakhandi Babaji” järgi vormitud pühakuju. Siin kehastab ning meenutab ta meile inimese arengu lõppsihti, sest vana Haidhakandi Babaji on algallikaga samasuse saavutanud siddha. Nimi Maha Munindra tähendab lõputut tarkust ning see ilmneb üksnes vaikuses. Templi ümber levivas selguses võid leida vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele.  

 

Üheksa planeedi templid ja Päikesetempel

2022. aastal valmis Lilleorus üheksa erineva planeediga seotud minimalistlikku templit, mis paiknevad spetsiaalselt valitud asukohtades ning on omavahel jalgrajaga ühendatud. Suurte taevakehade gravitatsiooniväljad avaldavad oma mõju kogu elule meie planeedil, sealhulgas igaühele meist. Siddhad olid nende mõjutustega kursis ning lõid ka mitmeid tehnoloogiaid, mis võimaldavad inimestel planeetide mõju oma elus tasakaalustada ning elada kokkuvõttes harmoonilisemat elu. 9 planeedi templid on loodud selleks, et aidata inimestel leevendada planeetide ebasoodsaid mõjusid elus, mis avalduvad näiteks korduvate probleemide või ületamatute takistuste näol. Neid templeid saab külastada iseseisvalt, protseduuri tegemiseks kasuta koha peal müüdavat juhendit ja kaarti.

Elulille värava lähedusest leiad Päikesetempli, mille juures alusta oma ringkäiku planeetide templite juurde. Päike on kogu päikesesüsteemi kese, mille ümber planeedid tiirlevad ning seetõttu nimetatakse teda planeetide valitsejaks. Füüsilises plaanis pärineb päikeselt kogu energia, valgus ja soojus, mille tõttu elu meie planeedil üldse eksisteerib. Tema rolli põhjalikum teadvustamine aitab kujundada õiget, respektiga suhet Sinu ja nende loodusjõudude vahele, mis kõik Sinu elu mõjutavad.

 


Ishwara tempel ja Maha Munindra tempel on avatud:
Iga päev orienteeruvalt hommikul kl 8–12 ja õhtul kl 16–18.
Elulille parki ja pühapaika saab külastada kogu aeg.